Category Archives: T

นาย ทินกร นุกูล -Tinnakorn Nugul

1

ชื่อ                                                  นาย ทินกร นุกูล   Mr.Tinnakorn Nugul

วัน เดือน ปี เกิด                            1 มีนาคม 2516 จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                               427 กาแลทองทาวเวอร์ ห้อง 711 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50100

เบอร์โทรศัพท์                               086- 9161766

E-Mail                                          yeawkrub@gmail.com

Website                                       www.neungnugul.com

Continue reading »

Also posted in Male Artists

นาย ธนู พรหมอยู่ – Thanoo Phromyoo

1

 

ชื่อ                                           นาย ธนู พรหมอยู่

Mr. Thanoo Phromyoo

วันเดือนปีเกิด                  24  มิถุนายน   2507        จังหวัดพิจิตร 

ที่อยู่                                      เลขที่ 131  หมู่  9  ชื่อหมู่บ้าน   หนองหม้อ

ตำบล   ป่าอ้อดอนชัย   อำเภอ   เมือง   จังหวัด   เชียงราย   รหัสไปรษณีย์  57000

เบอร์โทรศัพท์                      085 – 7194566            E-Mail     Sabudchai@hotmail.com

Facebook / Website        Sabudchaisilver  ,  www.sabudchai.com


Continue reading »

Also posted in Male Artists