Category Archives: Male Artists

นายสุรชิต ทะยะธง – Surachit Tayathong


ชื่อ                                           นายสุรชิต    ทะยะธง

วันเดือนปีเกิด                   –

ที่อยู่ปัจจุบัน                         53  หมู่ที่  2  ตำบล ท่าสาย  อำเภอ เมือง

จังหวัด เชียงราย ไปรษณีย์ 57000

เบอร์โทรศัพท์                    089-2533485        E-mail       Base_Art@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา

                ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง       วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ระดับปริญญาตรี       มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ครุศาสตร์บัณฑิต  ศิลปศึกษา

 

ประวัติการแสดงงาน

2553. ร่วมแสดงงานศิลปินภาคตะวันออก  ณ  เซนทัลเฟสติวัล  พัทยาบิช  พัทยาชลบุรี

 

แนวความคิด

ความงามของดอกไม้นั้นผมว่าจะอยู่มุมไหน หรือมองจากตรงไหนความงามของดอกไม้ก็ยังสวยงามตลอดกาล

 

5_2.JPG6_1.JPG7_1.JPG8_1.JPG1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

นายสุริยันต์ วงค์โยธา – Suriyan Wongyota

ชื่อ                                           นายสุริยันต์  วงค์โยธา

MR.SURIYAN  WONGYOTA

วันเดือนปีเกิด                  1 สิงหาคม 2517   จังหวัด  เชียงราย

ที่อยู่                                      280  หมู่ 6 ตำบล  ริมกก อำเภอ  เมือง

จังหวัด  เชียงราย  ไปรษณีย์  57100

เบอร์โทรศัพท์                      085-8706003      E-Mail  auyun_@hotmail.com     

Facebook / Website        Suriyun Wongyota

                                        

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเมืองเชียงราย

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว

2555. นิทรรศการเดี่ยว “คะเณชะ – บูชาครู”  ณ  9 Art Gallery  จ.เชียงราย

2556. นิทรรศการเดี่ยว “คะเณชะ 2 – แรงบันดาลใจ”  ณ  9 Art Gallery  จ.เชียงราย

การแสดงงานกลุ่ม

2543. The Exhibition of Art 2000 ณ หอศิลป์คนเมือง จ.เชียงราย

2545. นิทรรศการ “เชียงรายเมืองศิลปิน” จ.เชียงราย

2547. นิทรรศการ “SMALL WORK”  ณ  9 Art Gallery  จ.เชียงราย

2550. นิทรรศการ “SMALL WORK”  ณ  9 Art Gallery  จ.เชียงราย

2551. นิทรรศการ “8 สายธารศิลปกรรม”  ณ  9 Art Gallery  จ.เชียงราย

2554. นิทรรศการ “ร้อยใจศิลปินฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย” จ.เชียงราย

2555. นิทรรศการ “ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง 750 ปี เมืองเชียงราย” ณ หอศิลป์ราชภัฎ จ.เชียงราย

 

แนวความคิด

นำความเชื่อความศรัทธามาต่อยอด  ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะในรูปแบบที่ตัวเองเข้าใจและถนัดเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทบกับทัศนคติและความเชื่อศรัทธาแต่โบราณกาล

 

1.jpg2.jpg3.jpg

นายสุวัจน์ หอมนาน – Suwat Homnan

 

ชื่อ                                            นายสุวัจน์ หอมนาน

MR.SUWAT  HOMNAN

วันเดือนปีเกิด                        –           จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                       50 สันป่าหนาด ตำบล  รอบเวียง อำเภอ  เมือง

จังหวัด  เชียงราย  ไปรษณีย์ 57000

เบอร์โทรศัพท์                       086-5875497 , 053-745263     E-Mail       

Facebook / Website            –

                                        

ประวัติการศึกษา

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานกลุ่ม

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “วาดเส้น อุษาคเนย์” ครั้งที่ 3

ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

– แสดงนิทรรศการศิลปกรรม “8 สายธารศิลป์” 4 Cope gallery เชียงราย

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “เชียงรายเมืองศิลปิน ฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย”

ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

– แสดงนิทรรศการศิลปกรรม “Memory in the Truth” 9 Art gallery เชียงราย

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง – 750ปี เมืองเชียงราย”

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 พรรษา และเฉลิมฉลองครบรอบ 750 ปีเมืองเชียงราย”

ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

นาย อำนวย บัวงาม – Amnuay Bua-ngam

ชื่อ                                           นาย อำนวย บัวงาม

Mr. Amnuay Bua-ngam

วันเดือนปีเกิด                   5 ตุลาคม 2490   จังหวัดสุโขทัย 

ที่อยู่                                      446 ม.4 บ้านใหม่ ตำบล ริมกก อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย ไปรษณีย์ 57100

เบอร์โทรศัพท์                      081-5311307                       E-Mail

Facebook / Website         –    

                                       

ประวัติการศึกษา

–                  ศบ.วิทยาเขตเพาะช่าง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา)

ประวัติการแสดงงาน

2532. นิทรรศการศิลป ไตยวน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

2536. นิทรรศการ “ศิลปะสล่าเชียงราย”.  ศิลปะบนลานดินสู่ถิ่นอันดามัน

                          ภูเก็ตออร์คิดการ์เด็นแอนด์ไท วิลเลจ

2538. นิทรรศการศิลปะ “20 สล่าเชียงราย” ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย

                          แสดงศิลปะ ณ หอศิลป์กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

2539. แสดงศิลปะ ณ หอศิลป์ครูเทพ จ.เชียงใหม่ และส่งผลงานไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่น

2540. การแสดงศิลปะไทย BRITISH AIRWAYS ณ โรงแรมเชอราตัน

                          นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 Golden Jubilee.

                        Art Exhibition 50 Years of Thai Art ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

2542. นิทรรศการ “ฮอมปอยสล่า” ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพแกะสลัก อ.งาว จ.ลำปาง

2543. The Exhibition of Arts 200 Chiang Rai ณ หอศิลป์คนเมือง จ.เชียงราย

                        ส่งผลงานแกะสลักไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่น

                          Creating Into The 21 st Century Asian Exhibtion Of Arts And Crafts

2544. การแสดงนิทรรศการศิลปะสล่าเชียงราย ครบรอบ 100 ปี สมเด็จฯ (สมเด็จย่า)

                       ณ สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงราย

2545. นิทรรศการ “ตามฮีต โตยฮอยสล่าเมือง” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                        นิทรรศการ “เพื่อสันติภาพ” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

1_2.JPG10_2.JPG11_2.JPG2_2.JPG3_2.JPG4_2.JPG5_2.JPG6_2.JPG7_2.JPG8_2.JPG9_2.JPG

นาย ฉลอง พินิจสุวรรณ – Chalong Pinitsuwan

 

ชื่อ                                           นาย ฉลอง พินิจสุวรรณ

MR. CHALONG PINITSUWAN

วันเดือนปีเกิด                  6 ตุลาคม 2495 จังหวัดเชียงราย         

ที่อยู่                                       250 ม.15 ถ.ราชโยธา ซอย 3 ตำบล รอบเวียง

อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย ไปรษณีย์ 57000

เบอร์โทรศัพท์                    0-5371-2137, 0-9631-9438        E-Mail  

Facebook / Website                                                     

ประวัติการศึกษา

–                    วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)

 

ประวัติการแสดงงาน

2532. นิทรรศการศิลปะ กลุ่มสล่าไตยวน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

2533. นิทรรศการศิลปร่วมสมัย กลุ่มศิลปไทย 23 ธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงเทพฯ

2535. นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านแม่ฟ้าหลวง จังหวัดสุโขทัย

นิทรรศการศิลปกรรม “ 9 สล่าเชียงราย ” ณ โรงแรทดุสิตธานี กรุงเทพฯ

2538. นิทรรศการศิลปกรรม “ชีวิตกับงาน 40 ล้านนา”ณ หอศิลป์กาดสวนแก้ว เชียงใหม่

2540. Asian Arts and Crafts Exhibition , Fukuoka Asian Art Museum , Japaqn

2541. Contemporary Art for Amazing Thailand, ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2542. นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา รัชกาลที่ 9 ณ หอศิลป

สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

2544. นิทรรศการศิลปะ “ ศตวรรษศิลปสร่วยสรวง” ณ สำนักศิลปวัฒนธรรม

สถาบันราชภัฏเชียงราย

2545. นิทรรศการศิลปะเนืองในอนุรักษ์มรดกนครล้านนา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน

นิทรรศการศิลปะ “ตามฮีต โตยฮอยสล่าเมือง” ณ หอศิลป์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2546. นิทรรศการศิลปะ “สล่าเชียงรายเฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา” จังหวัดเชียงราย

2547. นิทรรศการศิลปะ “เชียงราย ศิลป์เพื่อหอศิลป์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

หอศิลป กรุงเทพฯ

นิทรรศการ “ศิลปะกับสังคม 2547 : 30 ปี แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย”

ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพฯ

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2515. รางวัลที่ 1 ประเภทวาดเส้นนิทรรศการศิลปหัตถกรรม เชียงใหม่

รางวัลที่ 1 ประเภทสีน้ำ นิทรรศการศิลปหัตถกรรม เชียงใหม่

2542. ผู้ให้การส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเชียงราย

ศิลปินดีเด่นจังหวัดเชียงราย สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

จาก คณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ

2543. ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์)

จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

2548. ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และสืบทอด ผลงานจิตรกรรม

จาก สมาคมชาวเหนือ

 

แนวความคิด

การเข้าใจอดีต ทำให้เราเข้าใจปัจจุบัน  การเข้าใจปัจจุบัน ทำให้เราไม่หวั่นไหวต่ออนาคต

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

 

นาย จิตร์ตะวัน สันดุษิต – Jittawan Sandusit

 

ชื่อ                                                    นาย จิตร์ตะวัน  สันดุษิต

Mr.Jittawan  Sandusit

วัน เดือน ปี เกิด                                13 กุมภาพันธ์ 2526 จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                                  เจียงฮายหลวงบ้านศิลปะ  272  หมู่2  บ้านป่าสักหลวง

ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 5727

เบอร์โทรศัพท์                                  089-4466960

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2551  โรงเรียนเพาะช่าง  กรุงเทพฯ

พ.ศ.2545  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2542  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานกลุ่ม

2550. “เพาะช่าง ริเวอร์ซิตี้”.กรุงเทพฯ

2551. “ไตรศิลป์”.เชียงราย

2552. “บัวหลวง”.กรุงเทพฯ

2552. “นู๊ด”.ณ  สีลมแกลลอเรีย.กรุงเทพฯ

 

ที่มาแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

                โลภะ ความโลภ ใช้ใบหน้าของยักษ์ แทนสัญลักษ์ของความไม่ดี มือยื้อแย่งเยอะแยะ บ่งบอก ความต้องการไม่มีสิ้นสุด

1.jpg2.jpg3.jpg

 

ณรงค์เดช สุขใจ – Narongdej Tipjai

fb_11.JPGfb_12.JPGfb_14.JPGfb_15.JPGfb_16.JPGfb_19.JPGfb_21.JPG

 

Name                                         ณรงค์เดช สุขใจ

MR. NARONGDEJ    TIPJAI

 

Date of Birth                          April 5th, 1961

 

Education                               Self-Directed Learner

 

Personal Gallery Location      212 House of Opium Museum, Umpoe Chiang Sean, Chiang Rai Province, 57150

 

Contact                                    089-4997388

E-mail address                       samfa2504@hotmail.com

 

 

Work

 

1984 – 1985: participated in the Thai National Art Festival

 

1984 – 1986: participated in “Bua Luang” (The Royal Lotus) Art Festival

 

1996: mural paintings of the The Hall of Jade Bhuddha at Wat

Phra Kaew (Temple of the Emerald Buddha), Chiang Rai

 

1999: participated in “Sla Chiang Rai”, (The Artist of Chiang Rai)

art exhibition at Chiangrai Rajabhat University

 

2000: participated in “The Exhibition of Art 2000 Chiang-Rai”, at

Khon Mueng art gallery, Chiang Rai

 

2002: participated in “Chiang Rai Mueng Silapin” (Chiang Rai,

the city of artists), at Chiang Rai Support and

Demonstration Center

 

2003: participated in “Chiang Rai Visual Art Exhibition” at Gems

Stone Plaza, Chiang Rai

 

2004: participated in “Chiang Rai Silp Pue Horsilp” (Art of

Chiang Rai for Art Gallery) at Thai National Museum,

Bangkok

 

: participated in “Small Work” at 9Art gallery, Chiang Rai

 

 

2005: participated in “Tam Heed Tuay Hoi Sla Mueng Chiang Rai

2005” (The Trace of Chiang Rai Artists) at Art and Culture

Exhibition Center, Chiang Mai University.

 

2006: participated in “Tam Head Tuay Hoi Sla Mueng Chiang Rai

 

2006” (The Trace of Chiang Rai Artists) at Art and Culture

Exhibition Center, Chiang Mai University.

 

2007: participated in “The 60th Anniversary Celebration of King

Bhumibol’s Accession to the Throne” art exhibition, at Art

and Culture Exhibition Center of Chiang Rai

 

: participated in “Tam Head Tuay Hoi Sla Mueng Chiang Rai  2007” (The Trace of Chiang Rai Artists) at Art and Culture Exhibition Center, Chiang Mai University.

 

: participated in “Lanna – Yunnan” in China

 

: participated in “Season Hang Lanna” at RiverCity, Bangkok

 

2008” International Art exchange Thailand USA Yunan At Chiang

Rai Thailand

 

2009-2013 “Moral Paint at Payang Tample” Chaingsaen , Chaing rai

 

นายชัยวิชิต สิทธิวงศ์ – Chaiwicht Sitthiwong

 

ชื่อ                                         นายชัยวิชิต    สิทธิวงศ์

MR.CHAIWICHIT      SITTHIWONG

วัน เดือน ปี เกิด                1   ตุลาคม   2520      จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                      ชื่อบ้าน  ป่าซาง  เลขที่  26  หมู่ที่  2  ชื่อหมู่บ้าน  ป่าซาง

ตำบล  บ้านดู่  อำเภอ  เมือง  จังหวัด  เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57100

เบอร์โทรศัพท์                      (053-702647) , 086-6709581   E-Mail    –

Facebook / Website                           –

ประวัติการศึกษา

ปวส. – ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศูนย์กลางคลอง 6 คณะศิลปกรรม

ปวช. วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย คณะศิลปกรรม

โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว 

2552. เชียงรายไออุ่น 5 “ฤดูดอกไม้ร่วง” 9 Art  Gallery เชียงราย

2551. เชียงรายไออุ่น 4 “เรือกับต้นไม้”  หอศิลป์ เซ่เว่นรังสรรค์  กรุงเทพฯ

2549. เชียงรายไออุ่น 3 “สายน้ำกก” 9 Art  Gallery เชียงราย

2548. เชียงรายไออุ่น 2 “สายน้ำและดอกเลา” โรงแรมริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ

2547. เชียงรายไออุ่น 1 “คุ้มเมืองมาง” เชียงราย

การแสดงงานกลุ่ม  

2555. แสดงงานกลุ่ม “สองคูณสอง” หอศิลป์จามจุรี.

2554. แสดงงานกลุ่ม “สายน้ำกก” 9 Art Gallery.

2554. ร่วมแสดงงาน  “เชียงรายเมืองศิลปินฉลอง 750 ปี เชียงราย”.

2553. ร่วมแสดงงาน “ศิลปะล้านนา – สิบสิงปันนา มณฑลยูนนาน”.

2552. นิทรรศการ “ศิลปกรรมภาพประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า

กัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส”.

2552. นิทรรศการ “Sawaadee the art and culture of Thailand” .

2550. นิทรรศการ “สาละวินอลังการศิลป์แห่งสายน้ำ”.

2549. “ศิลปินเชียงรายเพื่อครูจูหลิง ปงกันมูล”.

2548. แสดงงานกลุ่มชุด “ลมเหนือ” 9 Art Gallery.

2546. ร่วมแสดงงาน “ทัศนศิลป์เก่าเพาะช่าง”.

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2543. รางวัลที่ 3 ประกวดภาพท่องเที่ยวแห่งชาติ 2543 ประเภทศิลปกรรม.

2548. ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพศิลปกรรม “สีน้ำคนเหมือน” จังหวัดลำปาง.

2537. ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพศิลปกรรม “วาดเส้นคนเหมือน” จังหวัดสุโขทัย.

 

แนวความคิด

แสงแดดพัดพาความสุขสู่ห่วงหาแห่งความงาม ถ่ายทอดด้วยอารมณ์แห่งรักความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวของธรรมชาติ ทุ่งนา สายน้ำ ขุนเขา ต้นไม้ ดอกไม้ ใบหญ้า จากดินแดนเหนือสุดในสยาม

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

 

นาย จักรพันธ์ กันทะแบน – Jakkapan Kantabaen

 

ชื่อ                               นายจักรพันธ์   กันทะแบน

Mr.Jakkapan   Kantabaen

วัน เดือน ปี เกิด           26  ตุลาคม  2531  จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                             142  หมู่ที่ 6  บ้านต้าหลวง  ตำบลต้า  อำเภอขุนตาล

จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57340

เบอร์โทรศัพท์              084-3702720

E-Mail                         jakkapan_sek@hotmail.com

Facebook                     www.facebook.com/เสกศิลป์

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2543  ประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านต้าหลวง

พ.ศ. 2549  ประถมศึกษา  โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา

พ.ศ. 2555  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 

ประวัติการแสดงงาน (กลุ่ม)

2554. “แสดง Art Thesis”. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2553. “เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพ 110ปี สมเด็จย่า”. จังหวัดเชียงราย

2555. “ศิลปะและวัฒนธรรม”. จังหวัดเชียงราย

 

ที่มาแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน

การทำงานศิลปะทำให้เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆ ทำให้มีความคิดเป็นของตนเองและบุคคลอื่นๆ ได้สัมผัส ในการสร้างสรรค์งานของข้าพเจ้า จึงเป็นไปในแนวทางที่หลากหลาย เพื่อจะได้สัมผัสศิลปะอย่างแท้จริง

นายจักรกฤษณ์ มูลอินต๊ะ – Jagrid Mooninta

 

 

ชื่อ                                            นายจักรกฤษณ์     มูลอินต๊ะ

MR.JAKGRID     MOONINTA

วัน เดือน ปี เกิด                  10  เมษายน  2518  จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                      บ้าน  วิภานีย์วิว  เลขที่  222/8  หมู่ที่  5  ชื่อหมู่บ้าน  ช่างคำหลวง

ตำบล  บ้านแหวน  อำเภอ  หางดง  จังหวัด  เชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  50230

เบอร์โทรศัพท์                       081-5947692          E-Mail  Khaminta_gallery@yahoo.com

Facebook / Website          –

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2542 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล(วิทยาเขต ภาคพายัพ)

พ.ศ.2538 ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล(วิทยาเขต ภาคพายัพ)

พ.ศ.2536 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานกลุ่ม  

2555. “ศิลปกรรมร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 1”. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

จังหวัดมหาสารคาม.

2555. “ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 1”. หอศิลป์. กรุงเทพ.

2554. “จิตรกรรมธรรมดา – ธรรมดา”. ณ 9 Art Gallery.

2554. “ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 26”.

2554. นิทรรศการภาพวาดสีน้ำมันและสีอะคริลิคหัวข้อ “รู้รักสามัคคีใต้ร่มบารมี

84 พรรษา”. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2554. “จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 13”.

2553. “ศิลปกรรมเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ผศ.สุรสิทธิ์  เสาว์ดง. หอศิลป์.

จังหวัดเชียงใหม่

2553. “ศิลปะร่วมสมัย แด่ อาจารย์ พนม  แก้วน้อย โดยกลุ่มสล่าเมืองพาน”. 9 art Gallery.

2552. “Sawasdee the Art and Culture of Thailand. มอร์ชลุยเซียนา. ประเทศสหรัฐอเมริกา

2551. “ศิลปกรรม อมตะ อาร์ อวอร์ด ครั้งที่ 40”. จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2554. รางวัลที่ 2 ประกวดจิตรกรรมเฉลิมเกียตริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย สถาบัน

พระปกเกล้า

2553. รางวัลดีเด่น NAN MEE FINE ARTS AWARD ครั้งที่ 5

2552. รางวัลที่ 1 ประกวดวาดภาพ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง

โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ และหลอดเลือด โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

แนวความคิด

              เนื่องด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวพุทธของข้าพเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย เข้าวัดตอนเด็กที่โรงเรียนก็มีการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ทำให้ซึมซาบ ชื่นชอบ และชื่นชมงานศิลปะ จนทำให้เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานด้านศิลปะมาตั้งแต่ยังเด็กจนได้เข้าการศึกษา ค้นคว้า ทดลองผลงานศิลปะในสถาบันการศึกษาศิลปะมาและทำงานด้านศิลปะมาจนถึงปัจจุบันและตลอดไป จึงเป็นแรงบันดาจใจและแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานแบบเฉพาะตนขึ้นมา

1.jpg10.jpg2.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg