Category Archives: Male Artists

CORNELIS HOEK

HOEK222

ชื่อ:                                      CORNELIS HOEK   (Khun hook)

วันเดือนปีเกิด:                      25 มิถุนายน 1937      Grootebroek , The Natherlands

ที่อยู่:                                   Counryhome 132/9  อ. เมือง จ.เชียงราย 57000

เบอร์โทร:                             053-719528 , 084-0409086  ภูวดล 084-504-4001

E-Mail :                              cornelishk@gmail.com

Facebook / Website            –

Continue reading »

Also posted in C, foreign Artists

นาย ทินกร นุกูล -Tinnakorn Nugul

1

ชื่อ                                                  นาย ทินกร นุกูล   Mr.Tinnakorn Nugul

วัน เดือน ปี เกิด                            1 มีนาคม 2516 จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                               427 กาแลทองทาวเวอร์ ห้อง 711 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50100

เบอร์โทรศัพท์                               086- 9161766

E-Mail                                          yeawkrub@gmail.com

Website                                       www.neungnugul.com

Continue reading »

Also posted in T

นาย ธนู พรหมอยู่ – Thanoo Phromyoo

1

 

ชื่อ                                           นาย ธนู พรหมอยู่

Mr. Thanoo Phromyoo

วันเดือนปีเกิด                  24  มิถุนายน   2507        จังหวัดพิจิตร 

ที่อยู่                                      เลขที่ 131  หมู่  9  ชื่อหมู่บ้าน   หนองหม้อ

ตำบล   ป่าอ้อดอนชัย   อำเภอ   เมือง   จังหวัด   เชียงราย   รหัสไปรษณีย์  57000

เบอร์โทรศัพท์                      085 – 7194566            E-Mail     Sabudchai@hotmail.com

Facebook / Website        Sabudchaisilver  ,  www.sabudchai.com


Continue reading »

Also posted in T

นายธัญพิสิษฐ์ แสนจันทร์ – Thanyapisit Saenchan

1

 

ชื่อ                                                         นายธัญพิสิษฐ์   แสนจันทร์

วันเดือนปีเกิด                                    2 สิงหาคม 2517  จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                                      7 หมู่  9  บ้านสันกำแพง ตำบล ดอยงาม อำเภอ พาน

จังหวัด  เชียงราย ไปรษณีย์  57120

ประวัติการศึกษา     

– โรงเรียนบ้านสิบสอง เชียงราย

– โรงเรียนพานพิเศษพิทยา เชียงราย

– สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่

– ศิลปบัณฑิต ศูนย์กลางสถาบัน   เทคโนโลยีราชมงคลปทุมธานี

– ศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปะไทย  มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

 

ประวัติการแสดงผลงาน

การแสดงผลงานเดี่ยว

2543. วิถีชีวิตแห่งความอบอุ่น 1 ณ โรงแรมเชอราตันแกรนด์  กรุงเทพฯ

2545. วิถีชีวิตแห่งความอบอุ่น 2 ณ ศูนย์สรรพสินค้า ริเวอร์ ซิตี้  กรุงเทพฯ

2553. “ชีวิต หลัง สายน้ำ 2553”

การแสดงผลงานกลุ่ม

2546. ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 15 ของ

บริษัทโตชิบาไทยแลนด์ จำกัด

2547. ร่วมเป็นคณะกรรมการสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยจังหวัดเชียงราย

2548. ได้รับคัดเลือกเข้าแสดงผลงานศิลปกรรม The Beppu Asia Biennaie of Contempora-ry Art

2005 ณ Beppu Art Museum ประเทศญี่ปุ่น

2549. แสดงนิทรรศการจิตรกรรม “เหนือเมฆและม่านหมอก” ณ 9 Art Gallery

2550. แสดงนิทรรศการ “โฉมหน้าศิลปิน”   อาคารสีลมแกลลอเรีย กรุงเทพฯ

2551. แสดงนิทรรศการ “บ้านเล็กในเมืองเล็ก” ณ อาคารสีลมแกลลอเรีย กรุงเทพฯ

2552. แสดงนิทรรศการศิลปะไทย ครั้งที่ 3 โดย   มหาบัณฑิตศิลปไทย คนเมืองล้านนา/  แกลลอรี่

ปาณิศา เชียงใหม่

2553. ศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : ล้านนา-สิบสองปันนา ณ

สำนักหอศิลปวัฒนธรรมราชภัฎเชียงราย

2554. ร่วมแสดงการประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชิง

รางวัลพู่กันทอง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

 

เกียรติประวัติ

2545. รางวัลที่ 2 นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิม   พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ

ดุลยเดชฯ รัชการที่ 9 ในหลวงในใจของศิลปิน

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2547. รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรม สามารถ ครั้งที่ 1 ปี 2547 เนื่องในโอกาส  ครบรอบ

50 ปี บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2549. รางวัลที่ 3 ประเภทจิตรกรรม การประกวดศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี

ครองราช อมตะ อาร์ต อวอร์ต ครั้งที่ 3/2549

2.jpg3.jpg4.jpg

ธีรยุทธ สืบทิม – Teerayut Seubtim

1_1

ชื่อศิลปิน                                ธีรยุทธ    สืบทิม

Name Artist           TEERAYUT SEUBTIM

เกิด                          30 เมษายน 2510 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ปัจจุบัน          หอศิลป์ฮอมแฮงฮัก 60 หมู่ที่ 1 ซ. 8  ป่าห้า ต.นางแล  อ.เมือง  จ.เชียงราย 57000

Mobile                    08-1784-5592

E-mail                    orapin_art@hotmail.com

การศึกษา              โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

                               โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ กรุงเทพฯ

                               สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างกรุงเทพฯ

                               คณะศิลปกรรม(จิตรกรรม)สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ปัจจุบัน                  ศิลปินอิสระ สาขาจิตรกรรมสีน้ำ

ประสบการณ์การแสดงงาน

2535  นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 9

2536  แสดงนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ณ ห้องแสดงผลงานสีลมคอมเพล็กซ์

              นิทรรศการศิลปกรรมจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 17,18 ของธนาคารกรุงเทพฯ

              นิทรรศการศิลปกรรม “กลุ่มแป้นเกล็ด” ครั้งที่ 1 ณ ห้างสรรพสินค้าเชียงอินทร์พลาซ่าเชียงใหม่

2537  นิทรรศการศิลปกรรม เทิดหล้ากาญจนาภิเษกสมโภช ของธนาคารไทยพาณิชย์

             นิทรรศการศิลปกรรมมหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกรียติกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

              นิทรรศการศิลปกรรม “กลุ่มแป้นเกล็ด” ครั้งที่ 2 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์กรุงเทพฯ

              นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมฉลอง 700 ปี เมืองเชียงใหม่ใจศิลปินล้านนา ณ หอศิลปะกาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

2538   นิทรรศการศิลปกรรม จิตรกรรมภูมิทัศน์ในประเทศไทย ของธนาคารกรุงเทพฯ

               นิทรรศการศิลปกรรมจิตรกรรมชุดภาพลักษณ์และจินตนาการ ณ ลิเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ

2539    นิทรรศการศิลปกรรม “กลุ่มแป้นเกล็ด” ครั้งที่ 3

2540    CONTEMPORARY ART FOR AMAZING THAILAND CHIANGMAI ART MUSEUM CHIANGMAI  UNIVERSITY

 2542     นิทรรศการศิลปกรรมจิตรกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระ เกียรติฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2544   นิทรรศการศิลปกรรม “กลุ่มช่างแต้ม” ครั้งที่ 1 ณ อาคารเมอร์คิวรี่ กรุงเทพฯ

2545   นิทรรศการศิลปกรรม “กลุ่มช่างแต้ม” ครั้งที่ 2 ณ  9 Art Gallery จังหวัดเชียงราย

2546    นิทรรศการศิลปกรรมภาพเหมือน “พลังความศรัทธา” ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

               นิทรรศการศิลปกรรม “สีสัน กาลเวลา ศรัทธา” ณ 9 Art Gallery จังหวัดเชียงราย

2547  นิทรรศการศิลปกรรม ศิลปะ เชียงรายศิลป์เพื่อหอศิลป์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอ ศิลป์ กรุงเทพฯ

             นิทรรศการศิลปกรรมภาพจิตรกรรมขนาดเล็ก ศิษย์เก่าจิตรกรรมสากลเพาะช่าง ณ  ศาลาเฉลิมกรุง กรุงเทพฯ

2548  นิทรรศการศิลปกรรม“สานรักษ์ สนศิลป์ในถิ่นล้านนา” ณ  9 Art Gallery เชียงราย

2549   นิทรรศการศิลปกรรม ๔๙ ศิลปินไทยในแดนล้านนา ณ หอศิลป์ไตยวน เชียงราย

            โครงการศิลปินสัญจรครั้งที่ 2 “ สาละวิน: อลังการศิลป์แห่งสายน้ำวิถีป่า วิถีคนกล้าปกากญอ”จังหวัดแม่ฮ่องสอน

            รับเชิญร่วมโครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ ART CAMP ณ.เมืองถือเทียนเว้และ

             ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

2550   นิทรรศการภาพเขียน สาละวิน อลังการศิลป์แห่งสายน้ำ วิถีป่า วิถีปากากญอ โครงการร้อยใจศิลปินไทยเพื่อเด็กและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2   ณ อาคารไทยพาณิชย์   ปาร์ค พลาซ่า อีสท์ กรุงเทพฯ

          ร่วมประกวดแสดงจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ของธนาคาร กสิกรไทย

2553   นิทรรศการ ”วิจิตราภรณ์แห่งเชียงราย”  ณ สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติในหลวง

            ๗๕    พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2554   นิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ ๒ “หลากสีสันหลากอารมณ์” 9 Art Gallery  เชียงราย

               นิทรรศการศิลปะแห่งศรัทธา:ล้านนา-สิบสองปันนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2555    นิทรรศการศิลปกรรม ๕๕คน ๕๕ศรัทธา    ณ.แกลเลอรี่ปาณิศา จังหวัดเชียงใหม่

 

เกียรติประวัติ

2541  ได้รับการคัดเลือกในการประกวด “ โครงการทัศนศิลป์เฉลิมประเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ” จัดโดยสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปกร ผลงานติดตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่

2542 ได้รับรางวัลในการประกวดจิตรกรรมสีน้ำ โดยสมาคมจิตรกรรมสีน้ำแห่งประเทศไทย

2543  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดภาพวาดสีน้ำลวดลายล้านนา โดยสมาคมชาวเหนือ

2548   รับเชิญไปเขียนรูป ณ.หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สมาคมศิษย์เก่าศิลปกรรมราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ )

2549   รับเชิญไปปฏิบัติการสร้างสรรค์ ART CAMP ณ.เมืองถือเทียนเว้และฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ( มหาวิทยาลัยสารคาม จังหวัดมหาสารคาม )

2552   นิทรรศการศิลปกรรมเดี่ยวครั้งที่๑ “The Way of  Happiness” at The  Silom

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

นาย นพดล ปูธิปิน – Noppadon Putipin

1

ชื่อ                                                             นาย นพดล ปูธิปิน

Mr. Noppadon Putipin

วัน เดือน ปี เกิด                                        12  พฤษภาคม  2505  จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                                          187  หมู่ 2 บ้านป่าก่อ   ตำบลเจริญเมือง  อำเภอพาน

จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57120

เบอร์โทรศัพท์                                          081-1641079

E-Mail                                                     noppadon_cr@hotmail.com

Facebook                                                www.facebook.com/ Noppadon Putipin

 

ประวัติการศึกษา

–  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (วิทยาลัยครูเชียงราย)

 

ประวัติการแสดงงาน (กลุ่ม)

– “นิทรรศการ 17 สล่าเมืองพาน”.ณ พานแกลอรี่.เชียงราย

– “ร่วมนิทรรศการดวงใจแผ่นดินแม่”.กรุงเทพฯ

– “ร่วมนิทรรศการต๋ามฮีตโตยฮอยสล่าเมือง”.เชียงใหม่

– “ร่วมนิทรรศการทิพย์หย้องภูมิผญาล้านนาสล่าเมือง”.เชียงใหม่

– “ร่วมนิทรรศการเชียงรายศิลป์เพื่อหอศิลป์”.ณ หอศิลป์แห่งชาติ.กรุงเทพฯ

– “ร่วมนิทรรศการฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี”.ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

– “ร่วมนิทรรศการครูศิลป์แผ่นดินล้านนา”.จังหวัดน่าน

– “ร่วมนิทรรศการครูศิลป์แผ่นดินล้านนา”.เชียงใหม่

– “ร่วมนิทรรศการครูศิลป์แผ่นดินล้านนา”.เชียงราย

– “ร่วมนิทรรศการครูศิลป์แผ่นดินล้านนา”.ลำปาง

– “ร่วมนิทรรศการครูศิลป์แผ่นดินล้านนา”.แพร่

– “ร่วมนิทรรศการครูศิลป์แผ่นดินล้านนา”.อุตรดิตถ์

– “นิทรรศการศิลปกรรมขนาดเล็ก”.ณ 9 อาร์ตแกลอรี่.เชียงราย

– “นิทรรศการ 100 ศิลปินลุ่มน้ำโขง 750ปี เมืองเชียงราย”.เชียงราย

– “นิทรรศการเชียงรายเมืองศิลปินฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย”.เชียงราย

 

2.jpg

นาย นพนันท์ ทันนารี – Noppanan Tannaree

1

 

ชื่อ                                                  นาย นพนันท์  ทันนารี

วัน เดือน ปี เกิด                              31  มกราคม  2531

ที่อยู่                                                 185  หมู่7  ตำบลแม่ไร่  อำเภอแม่จัน

จังหวัดเชียงราย  ไปรษณีย์ 57240

เบอร์โทรศัพท์                                 089-4359503

E-Mail                                                 mungdoi18@gmail.com

 

ประวัติการศึกษา

– โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

– วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

– ปริญญาตรีภาควิชาศิลปไทย(เกียรตินิยมอันดับ2)คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์       มหาวิทยาลัยศิลปากร

– กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์      มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประวัติการแสดงงาน

2550. “นิทรรศการภาพเขียนของเยาวจิตรกรแห่งประเทศไทย”.

ณ สยามพารากอน.กรุงเทพฯ

2552. “ร่วมเขียนภาพปฏิทินภาพวิถีชีวิตไทย ปีพุทธศักราช 2552

บริษัท กนกสิน เอ็กซ์ปอร์ตอิมปอร์ต จำกัด”

2552. “นิทรรศการ ศิลปกรรม บัวแก้วสำราญศิลป์สุนทรีย์ไทย”.ณ กระทรวงการต่างประเทศ

2552. “ร่วมแสดง นิทรรศการ จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 31”

2552. “ร่วมแสดง นิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26”

2552. “การแสดงผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา ในงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อุดมศึกษา

ครั้งที่ ๑๐ ศิลปะ  ศิลปิน  ศิลปากร”.ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม หอศิลป์

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

2552. “นิทรรศการศิลปะ ภาพสะท้อนเสียง (Reflection of Voices)”. โดยนักศึกษา ชั้นปีที่ ๔

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.

2553. “ร่วมแสดง นิทรรศการ จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๓๒”

 

 

2553. “นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย จิตนาการในศิลปะไทย โดยคณาจารย์ และ นักศึกษา

ชั้นปีที่ 3,ชั้นปีที่4 ภาควิชาศิลปะไทย  คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร”.

ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

2553. “ร่วมแสดง นิทรรศการศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่25  หัวข้อ ความฝันอันสูงสุด”

2553. “ร่วมแสดงภาพวาด ในโครงการ 1st UOB Painting Of The Year Competition”

2553. “นิทรรศการ ศิลปไทย โดย นักศึกษาภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมฯ.

มหาวิทยาลัยศิลปากร”.ณ หอศิลป์สิรินธร.นครปฐม

2554. “นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร”

2554. “เข้าร่วมโครงการ ร้อยใจศิลปินสืบศิลป์เมืองเชียงราย”

2554. “ร่วมแสดง นิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 28”

2554. “ร่วมแสดง นิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ ๒๓ กลุ่มบริษัทโตชิบา

ประเทศไทย”

2554. “นิทรรศการ มรรค แห่งรูป-นาม โดยศิลปิน กลุ่มใบลาน”.

ณ 9Artgallery/Architect Studio จ.เชียงราย

2555. “ร่วมแสดง นิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 29”

2555. “ร่วมแสดง นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่14”

2555. “ร่วมแสดง นิทรรศการศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่27 บ้านสีเขียว โลกสีเขียว”

2555. “นิทรรศการ สยามแอพ ช่องทางหนึ่งเพื่อการเข้าถึงศิลปะไทย”.

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2555. “นิทรรศการ 36 ปีแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปไทย”.ณ หอศิลป์                                          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

2.jpg

 

 

Also posted in N

นาย บันเทิง ปวงกันทะ – Bunthoeng Phungkuntha

1

ชื่อ                                 นาย บันเทิง  ปวงกันทะ

Mr.Bunthoeng  Phungkuntha

วัน เดือน ปี เกิด             10 พฤษภาคม 2514  จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                               116/5  หมู่ที่15  บ้านสันโค้งน้อย  ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57000

เบอร์โทรศัพท์                084-4804874

E-Mail                           Bunthoeng@yahoo.com

 

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ที่มาแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

เฝ้ามองก้อนเฆขที่ก่อตัวทมึนตึง  เป็นนัยว่าฝนกำลังตก  หรือพายุกำลังมา  ผมมองเห็นนางเฆขขลา

และสายฟ้า  จากนั้นก็ตาม  ด้วยเสียงอันอึกทึกกึกก้อง  หากสิ้นอายตนะภายในและภายนอก  สัมผัสแห่งปา-

ฎิหารย์  ทุกย่างก้าว  ทุกมุม  ทุกซอก  ทุกๆรูขุมขน  จักไม่บังเกิด  ใต้ผืนภิภพยังมีลาวา  ในแอ่ง

กระทะ-ทองแดง  เป็นที่อาศัยในปรโลก  บรรจงมันลงเฟรม  หรือไม่แน่หลังเฆขก้อนนั้นอาจมีนางอัปสรรอผมอยู่

 

2.jpg3.jpg

นาย บรรจบ ปูธิปิน – Banjob Putipin

1

 

ชื่อ                                           นาย บรรจบ ปูธิปิน

Banjob Putipin

วันเดือนปีเกิด                   27 กันยายน 2510 จังหวัดเชียงราย               

ที่อยู่                                    113/12 นันทนาการ์เด้น พาร์คเพลส หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูวัด

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

เบอร์โทรศัพท์                      081-346-7767 E-Mail eha_job@yahoo.com,www.facebook.com/BanjobPutipin

Facebook / Website         –

                                           

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านม่วงคำ เชียงราย

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพานพิทยาคม เชียงราย

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพานพิทยาคม เชียงราย

ปวช.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย แผนกศิลปประยุกต์

ศศบ.สถาบันราชภัฏสวนดุสิต สาขานิเทศศิลป์

 

ประวัติการแสดงงาน

ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรม เชียงรายศิลป์เพื่อหอศิลป์ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ

ร่วมแสดงศิลปกรรม ศิลปินรวมใจช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็ง รพ.ศิริราช

ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ศิริราชรวมใจ รพ.ศิริราช

ร่วมแสดงศิลปกรรม ฮ่มฟ้าฮอมปอย ที่ 9อาร์ต แกลลอรี่ เชียงราย

ร่วมแสดงศิลปกรรม กลุ่มสล่าเมืองพาน ที่ หอประชุมอำเภอพาน

นิทรรศการศิลปกรรม ดวงใจแผ่นดิน ที่ อาคารธนิยะพลาซา กรุงเทพฯ

นิทรรศการ ปาดวาดฝัน เส้นสี ที่ 9อาร์ต แกลลอรี่ เชียงราย

นิทรรศการศิลปกรรม ๘๒ พรรษา บารมีเกริกก้อง แซ่ซ้องสดุดี ที่ 4 โคป แกลลอรี่ เชียงราย

ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม กลุ่มสล่าเมืองพาน ( แด่ อ.พนม แก้วน้อย )

ณ 9 Art Gallery  เชียงราย

ร่วมแสดงนิทรรศการ เย็นศิระเพราะพระบริบาร ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ

 

ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม สีสันแห่งภูสรวง ที่ 4 โคป แกลลอรี่ เชียงราย

ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ศิลป์ รักษ์แผ่นดิน เทิดพระเกียรติ ที่

วัดสุทธิวาตวราราม สมุทรสาคร

ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม รวมใจศิริราช ที่ รพ. ศิริราช

นิทรรศการศิลปกรรม วาดเส้น สร้างสรรค์ “ My feeling Banjob Putipin ”.

ที่ 4 โคป แกลลอรี่ เชียงราย

นิทรรศการศิลปกรรมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ที่ มหาวิทยาลัยหงเหอ

เมืองเหมิงจื้อ ประเทศจีน

นิทรรศการศิลปกรรมเชียงรายเมืองศิลปิน ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เชียงราย

นิทรรศการศิลปกรรมลุ่มน้ำโขง : 750 ปีเมืองเชียงราย ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

นิทรรศการศิลปกรรมเอสพรานาดอาร์ตโชว์ ศูนย์การค้าเอสพรานาด นนทบุรี

นิทรรศการภาพถ่าย “จากพุทธศรัทธา สู่พุทธศิลป์ในถิ่นลังกา”

หอศิลป์เพาะช่าง มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ใต้หวัน ที่ มหาวิทยาลัยไทเป ประเทศใต้หวัน

ร่วมแสดงนิทรรศการ ๘๐ พรรษา ๘๐ พระสาทิสลักษณ์ ถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน

ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “The Reflection of Buddhist Art Siam-Srilanka”.

หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ศิริราชรวมใจถวายพระพร รพ.ศิริราช

นิทรรศการศิลปกรรมพ่อศิลป์แห่งแผ่นดิน ศูนย์การค้าเอสพรานาด นนทบุรี

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติด จังหวัดเชียงราย

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพกรมอาชีวศึกษา (โปสเตอร์) ภาคเหนือ ที่จังหวัดแพร่

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพกรมอาชีวศึกษา (โปสเตอร์) ภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปาง

 

 

2_1.JPG

 

นายบัญญัติ ใจคำ – Banyat Chaikam

1

 

ชื่อ                                       นายบัญญัติ       ใจคำ

MR.BANYAT        CHAIKAM

วัน เดือน ปี เกิด                  14  กุมภาพันธ์  2505  จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่                                       ชื่อบ้าน  ป่าห้า  เลขที่  144  หมู่ที่  6  ชื่อหมู่บ้าน  ป่าห้า

ตำบล  ป่าซาง  อำเภอ  แม่จัน  จังหวัด  เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57110

เบอร์โทรศัพท์                      086-1985155           E-Mail    –

Facebook / Website           –

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2521 น.ธ.เอก สำนักเรียน คณะจังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. โรงเรียนวัดท่ากาน อำเภอ สันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานกลุ่ม  

2554. ศิลปะร่วมสมัย “ร้อยศิลปินลุ่มแม่น้ำโขง 750 ปี เมืองเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2553. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดวาดภาพ “รักสมเด็จย่า ร้อยใจไทยภักดี 110 ปี

สมเด็จย่า”. ณ พื้นที่ทรงงาน

2552. เขียนภาพถวายให้แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและ

พระเจ้าหลานเธอ. จังหวัดเชียงใหม่.

2538. เขียนภาพจิตกรรมฝาผนัง วิหาร  วัดแม่คำหลวง  เจ้าคณะอำเภอแม่จัน

2542. เขียนภาพฝาผนังศาลาโรงฉัน  วัดพระธาตุผาเงา  เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน

 

แนวความคิด

หวนนึกถึงอดีตและวันเวลาที่ผ่านมาตอนที่ผมยังเด็ก ได้เห็นสิ่งประทับใจไม่ลืมสมัยรุ่นคุณพ่อ – แม่ ผมได้พบเห็นในสมัยนั้น ชอบแต่งตัวเรียนแบบดารา นักแสดง ทั้งเครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า หน้าตา ทรงผม และท่าทางบุคลิกต่างๆทำให้รู้ว่าเท ผมเห็นรู้สึกอยากโตเป็นผู้ใหญ่จะได้ทำกับเขาบ้าง ผมมานึกดูและคิดถึงกลิ่นไอของอดีตแห่งความหลัง ดาราที่ยอดนิยมในยุคคงไม่มีใครเทียบเท่ามิตร เพชรชรา ดาราคู่ขวัญ ยิ้มที่เป็นเสน่ห์ธรรมชาติ แววตาก็คมแววเหมือนหยาดน้ำผึ้ง ผู้คนให้ฉายาในยุคนั้นผู้คนทั่วไปชื่นชอบมาก คลั่งไคล้มาก (ผมด้วย)และคิดว่าคงไม่มีใครลืมเลื่อนไปจากหัวใจ ดาราคู่ในอดีต …..มิตร – เพชรชรา

2.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg