นาย บรรจบ ปูธิปิน – Banjob Putipin

1

 

ชื่อ                                           นาย บรรจบ ปูธิปิน

Banjob Putipin

วันเดือนปีเกิด                   27 กันยายน 2510 จังหวัดเชียงราย               

ที่อยู่                                    113/12 นันทนาการ์เด้น พาร์คเพลส หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูวัด

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

เบอร์โทรศัพท์                      081-346-7767 E-Mail eha_job@yahoo.com,www.facebook.com/BanjobPutipin

Facebook / Website         –

                                           

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านม่วงคำ เชียงราย

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพานพิทยาคม เชียงราย

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพานพิทยาคม เชียงราย

ปวช.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย แผนกศิลปประยุกต์

ศศบ.สถาบันราชภัฏสวนดุสิต สาขานิเทศศิลป์

 

ประวัติการแสดงงาน

ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรม เชียงรายศิลป์เพื่อหอศิลป์ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ

ร่วมแสดงศิลปกรรม ศิลปินรวมใจช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็ง รพ.ศิริราช

ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ศิริราชรวมใจ รพ.ศิริราช

ร่วมแสดงศิลปกรรม ฮ่มฟ้าฮอมปอย ที่ 9อาร์ต แกลลอรี่ เชียงราย

ร่วมแสดงศิลปกรรม กลุ่มสล่าเมืองพาน ที่ หอประชุมอำเภอพาน

นิทรรศการศิลปกรรม ดวงใจแผ่นดิน ที่ อาคารธนิยะพลาซา กรุงเทพฯ

นิทรรศการ ปาดวาดฝัน เส้นสี ที่ 9อาร์ต แกลลอรี่ เชียงราย

นิทรรศการศิลปกรรม ๘๒ พรรษา บารมีเกริกก้อง แซ่ซ้องสดุดี ที่ 4 โคป แกลลอรี่ เชียงราย

ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม กลุ่มสล่าเมืองพาน ( แด่ อ.พนม แก้วน้อย )

ณ 9 Art Gallery  เชียงราย

ร่วมแสดงนิทรรศการ เย็นศิระเพราะพระบริบาร ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ

 

ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม สีสันแห่งภูสรวง ที่ 4 โคป แกลลอรี่ เชียงราย

ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ศิลป์ รักษ์แผ่นดิน เทิดพระเกียรติ ที่

วัดสุทธิวาตวราราม สมุทรสาคร

ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม รวมใจศิริราช ที่ รพ. ศิริราช

นิทรรศการศิลปกรรม วาดเส้น สร้างสรรค์ “ My feeling Banjob Putipin ”.

ที่ 4 โคป แกลลอรี่ เชียงราย

นิทรรศการศิลปกรรมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ที่ มหาวิทยาลัยหงเหอ

เมืองเหมิงจื้อ ประเทศจีน

นิทรรศการศิลปกรรมเชียงรายเมืองศิลปิน ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เชียงราย

นิทรรศการศิลปกรรมลุ่มน้ำโขง : 750 ปีเมืองเชียงราย ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

นิทรรศการศิลปกรรมเอสพรานาดอาร์ตโชว์ ศูนย์การค้าเอสพรานาด นนทบุรี

นิทรรศการภาพถ่าย “จากพุทธศรัทธา สู่พุทธศิลป์ในถิ่นลังกา”

หอศิลป์เพาะช่าง มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ใต้หวัน ที่ มหาวิทยาลัยไทเป ประเทศใต้หวัน

ร่วมแสดงนิทรรศการ ๘๐ พรรษา ๘๐ พระสาทิสลักษณ์ ถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน

ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “The Reflection of Buddhist Art Siam-Srilanka”.

หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ศิริราชรวมใจถวายพระพร รพ.ศิริราช

นิทรรศการศิลปกรรมพ่อศิลป์แห่งแผ่นดิน ศูนย์การค้าเอสพรานาด นนทบุรี

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติด จังหวัดเชียงราย

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพกรมอาชีวศึกษา (โปสเตอร์) ภาคเหนือ ที่จังหวัดแพร่

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพกรมอาชีวศึกษา (โปสเตอร์) ภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปาง

 

 

2_1.JPG

 

Posted in Male Artists

นายบัญญัติ ใจคำ – Banyat Chaikam

1

 

ชื่อ                                       นายบัญญัติ       ใจคำ

MR.BANYAT        CHAIKAM

วัน เดือน ปี เกิด                  14  กุมภาพันธ์  2505  จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่                                       ชื่อบ้าน  ป่าห้า  เลขที่  144  หมู่ที่  6  ชื่อหมู่บ้าน  ป่าห้า

ตำบล  ป่าซาง  อำเภอ  แม่จัน  จังหวัด  เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57110

เบอร์โทรศัพท์                      086-1985155           E-Mail    –

Facebook / Website           –

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2521 น.ธ.เอก สำนักเรียน คณะจังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. โรงเรียนวัดท่ากาน อำเภอ สันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานกลุ่ม  

2554. ศิลปะร่วมสมัย “ร้อยศิลปินลุ่มแม่น้ำโขง 750 ปี เมืองเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2553. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดวาดภาพ “รักสมเด็จย่า ร้อยใจไทยภักดี 110 ปี

สมเด็จย่า”. ณ พื้นที่ทรงงาน

2552. เขียนภาพถวายให้แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและ

พระเจ้าหลานเธอ. จังหวัดเชียงใหม่.

2538. เขียนภาพจิตกรรมฝาผนัง วิหาร  วัดแม่คำหลวง  เจ้าคณะอำเภอแม่จัน

2542. เขียนภาพฝาผนังศาลาโรงฉัน  วัดพระธาตุผาเงา  เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน

 

แนวความคิด

หวนนึกถึงอดีตและวันเวลาที่ผ่านมาตอนที่ผมยังเด็ก ได้เห็นสิ่งประทับใจไม่ลืมสมัยรุ่นคุณพ่อ – แม่ ผมได้พบเห็นในสมัยนั้น ชอบแต่งตัวเรียนแบบดารา นักแสดง ทั้งเครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า หน้าตา ทรงผม และท่าทางบุคลิกต่างๆทำให้รู้ว่าเท ผมเห็นรู้สึกอยากโตเป็นผู้ใหญ่จะได้ทำกับเขาบ้าง ผมมานึกดูและคิดถึงกลิ่นไอของอดีตแห่งความหลัง ดาราที่ยอดนิยมในยุคคงไม่มีใครเทียบเท่ามิตร เพชรชรา ดาราคู่ขวัญ ยิ้มที่เป็นเสน่ห์ธรรมชาติ แววตาก็คมแววเหมือนหยาดน้ำผึ้ง ผู้คนให้ฉายาในยุคนั้นผู้คนทั่วไปชื่นชอบมาก คลั่งไคล้มาก (ผมด้วย)และคิดว่าคงไม่มีใครลืมเลื่อนไปจากหัวใจ ดาราคู่ในอดีต …..มิตร – เพชรชรา

2.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg

Posted in Male Artists

นายบุญเลิศ ทาบุญเป็ง – Mr.Boonlert Taboonpeng

1

ชื่อ                                            นายบุญเลิศ ทาบุญเป็ง

                 MR.BOONLERT  TABOONPENG

วันเดือนปีเกิด                        –      

ที่อยู่                                     13 หมู่10 ตำบล รอบเวียง อำเภอ เมือง

จังหวัด เชียงราย ไปรษณีย์  57000                   

เบอร์โทรศัพท์                       053-714470           E-Mail               –             

Facebook / Website             –

                                        

ประวัติการศึกษา

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานกลุ่ม

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ฉลองสิริราชสมบัติ 60ปี : 60ศิลปินเชียงราย

                  ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

– แสดงนิทรรศการศิลปกรรม “8 สายธารศิลป์” 4 Cope gallery เชียงราย

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “เชียงรายเมืองศิลปิน ฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย”

   ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง – 750ปี เมืองเชียงราย”

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                   เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 พรรษา และเฉลิมฉลองครบรอบ 750 ปีเมืองเชียงราย”

                   ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย

2.jpg3.jpg4.jpg

Posted in Male Artists

นางสาวบู้ซือ อาจอ – Busui Ajor

1

ชื่อ                                           นางสาวบู้ซือ   อาจอ

MISS. BUSUI AJOR

วันเดือนปีเกิด                                 

ที่อยู่                                      75/2 หมู่ 7  ตำบล รอบเวียง อำเภอ เมือง

จังหวัด เชียงราย  ไปรษณีย์  57000

เบอร์โทรศัพท์                      083-3191544          E-Mail    Sayarm163@gmail.com

Facebook / Website                         

    Continue reading »

Posted in B, Female Artists

ผศ.ปริญญา แก้วโพธิ์ – Asst.Prof. Parinya Khaewpho

ชื่อ                                           ผศ.ปริญญา    แก้วโพธิ์

                                                ASST.PROF. PARINYA   KAEWPHO

วันเดือนปีเกิด                      3 สิงหาคม 2495    กรุงเทพมหานคร            

ที่อยู่                                      120 หมู่ 2 ตำบลริมกก อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ 57000

เบอร์โทรศัพท์                      084-4067732          E-Mail  –          

Facebook / Website          Parwn95@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2518. คบ.(ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2545. คศม. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว

2556. นิทรรศการไทยสู่ประชาคมอาเซียน : เวียดนาม/เวียดนาม

2556. ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 12 สู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1/ไทย อุตรดิตถ์

2555. ร้อยศิลปิน 750 ปีเมืองเชียงราย/เชียงราย ไทย

2555. ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง/เชียงราย ไทย

2554. ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 11/แพร่ ไทย

การแสดงงานกลุ่ม

2554. การแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยครูศิลป์แผ่นดินล้านนา /ลำปาง ไทย

2554. ศิลปะแห่งศรัทธา : ล้านนา – สิบสองปันนา/เชียงราย ไทย

2553. นิทรรศการศิลปกรรมครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 9

2553. นิทรรศการศิลปกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง/เชียงราย ไทย

2552. ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 8/เชียงราย ไทย

2552. นิทรรศการศิลปกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง/เชียงราย ไทย

2551. International Art Change, Thailand – USA – Yunnan

2551. ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 7/ไทย

2550. นิทรรศการศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จีน-ไทย : ยวี่ซี-ล้านนา/ไทย

 

 

 

เกียรติประวัติ

2555. ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

แนวความคิด

ปรัชญา – ศาสนา – ภพ – จิต

c100-2.jpgc21-5.jpgc45-6.jpgc60-4.jpgc97-3.jpg

 

Posted in Male Artists

นางสาว ผูกพันธ์ ไชยรัตน์ – Pookpan Chairat

ชื่อ                                           นางสาว ผูกพันธ์  ไชยรัตน์

                                                Mrs.Pookpan  Chairat

วัน เดือน ปี เกิด                      28 พฤศจิกายน 2528   จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                        117  หมู่3  บ้านห้วยส้านดอนจั่น  ตำบลจอมหมอกแก้ว  อำเภอแม่ลาว

                                                จังหวัดเชียงราย

เบอร์โทรศัพท์                         084-6114549

E-Mail                                    pookpan_ii@hotmail.com

Facebook                                www.facebook.com/iampookpan

 

ประวัติการศึกษา

        พ.ศ.2544. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

        พ.ศ.2544. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนโปลิเทคนิคเชียงราย จังหวัดเชียงราย

        พ.ศ.2552. ระดับปริญญาตรี สาขาศิลปะภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว

          2552. “Solo Exhibition Love and Affection”. Art Republic Bkk.กรุงเทพฯ

 การแสดงงานกลุ่ม

         2551.“Self Consios By Keangpadd”.Tita Gallery.เชียงใหม่

         2552. “The 10th Mini Print Exhibition 2011”. Nim City Daily.เชียงใหม่

         2552. “Art Thesis”.ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.เชียงใหม่

         2553. “The 11th Mini Print Exhibition 2010”.ณ แจ่งเมืองแกลเลอรี่.เชียงใหม่

         2553. “นิทรรศการภาพพิมพ์ 2553 (ชมรมศิลปะภาพพิมพ์ภาคเหนือ)”.ณ หอศิลปวัฒนธรรม

                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.เชียงใหม่

         2554. “Monoprint Exhibition By PAKTA”.ณ ร้านแป้นเกล็ด ค็อฟฟี่.เชียงใหม่

         2554. “The 12th Mini Print Exhibition 2011”. Susiwong Books Center.เชียงใหม่

         2555.“Purely Prints By Toe Pim”. Tita Gallery.เชียงใหม่

         2555. “คลับหน้าพระลาน สัญจร”. ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่.

 

ที่มาแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

             ข้าพเจ้าชอบจดบันทึก ผลงานของข้าพเจ้าก็เช่นกัน เสมือนการจดบันทึกสิ่งต่างๆรอบตัวที่ได้พบเห็น

ประทับใจ ในหลากหลายช่วงเวลา หลากหลายมุมมองที่เลือกสรร และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของข้าพเจ้า

c71-3.pngc8-2.pngc89-4.png

Posted in Female Artists

นายพงษ์พิสิฐ ขันจันทร์แสง – Pongpisit Khanjansang

 

ชื่อศิลปิน              นายพงษ์พิสิฐ      ขันจันทร์แสง

                                Mr.Pongpisit       Khanjansang

ที่อยู่                        12  หมู่ที่  3  ต.เมืองชุม  อ.เวียงชัย   จ.เชียงราย  57210

โทร                         084-0431034 ,  0882284229

E-mail                  Fine_art19@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา

                ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

                ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

                ระดับปริญญาตรี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่

                ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

                ระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประวัติการแสดงงาน

                   นิทรรศการศิลปกรรมของศิษย์เก่าศิลปกรรมมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา  เชียงใหม่  ครั้งที่  4

                   นิทรรศการศิลปกรรม  ศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็ก  Mini  print  ครั้งที่ 5 ศิลปกรรมมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 

                   นิทรรศการศิลปกรรม  “ต๋ามฮีตโตยฮอย  สล่าเมือง”  ครั้งที่  4    หอศิลป์นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                   นิทรรศการศิลปกรรม  “ต๋ามฮีตโตยฮอย  สล่าเมือง”  ครั้งที่  5    หอศิลป์นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                   นิทรรศการศิลปกรรมผลงานศิลปะนิพนธ์  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายศิลปะบัณฑิต  จิตรกรรม  ประติมากรรม  ศิลปะภาพพิมพ์  สาขาวิชาศิลปกรรม  คณะศิลปกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา    หอศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                   นิทรรศการศิลปกรรม  “ต๋ามฮีตโตยฮอย  สล่าเมือง”  ครั้งที่  7    เซนทัลพลาซ่า  เชียงใหม่

                   ร่วมแสดงนิทรรศการ  “ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง :750  ปีเมืองเชียงราย

 

แนวคิดงาน

                วิถีชีวิตชนบทที่เปี่ยมไปด้วยความรัก ความอบอุ่น  มีความผูกพันธ์ระกว่างคนกับธรรมชาติที่ดำเนินและเลี้ยงชีพอย่างไม่ฟุ้งเฟ้อ  ผู้คนต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  มีวัฒนธรรมที่ประสานกลมกลืนธรรมชาติ  ถ่ายทอดผ่านบรรยากาศแสงเงา  ซึ่งครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัย  เผยถึงคุณค่าแห่งชีวิตชนบทในภาคเหนือ

2.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

Posted in Male Artists

นาย พลาธิป ทองอินทร์ – Palatip Thongin

ชื่อ                                           นาย พลาธิป ทองอินทร์

                                                PALATIP    THONGIN

วันเดือนปีเกิด                   29 มีนาคม 2510   จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                       ชื่อบ้าน  สันกำแพง  เลขที่  172 หมู่ที่  9  หมู่บ้าน  สันกำแพง

                                         ตำบล  ดอยงาม  อำเภอ  พาน  จังหวัด  เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57120

เบอร์โทรศัพท์                   081023 4249        E-Mail  phanthong-t@hotmail.com

Facebook / Website                                    

               

ประวัติการศึกษา

                  มัธยมปลาย ร.ร พานพิทยาคม

                 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานกลุ่ม  

2554. นิทรรศการศิลปกรรม เชียงรายเมืองศิลปินฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย

                        ณ ศาลากลางจังหวัด เชียงราย

2553. กลุ่มสล่าเมืองพานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย แด่ อาจารย์พนม แก้วน้อย

                        ณ 9Art Gallery เชียงราย

2552. นิทรรศการศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง:ล้านนา-สิบสองปันนา ณ

                        หอศิลป์ราชภัฎเชียงราย

2550. นิทรรศการศิลปกรรมและดนตรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

                       พระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอพาน จ. เชียงราย

2549. นิทรรศการ 80 ศิลปินเทิดไท้ในหลวง ณ โรงแรม แกรนด์รัชดา กรุงเทพฯ 

2547. เชียงรายศิลป์เพื่อหอศิลป์ ณ ศูนย์หัตถกรรมเชียงราย

2546. 17สล่าเมืองพาน ณ พานแกลลอรี่

10.jpg11.jpg13.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

 

Posted in Male Artists

พานทอง แสงจันทร์ – Phanthong Saenchun

 

ชื่อ                                           นายพานทอง  แสนจันทร์

PHANTHONG SAENCHUN     

วันเดือนปีเกิด                      14 มีนาคม 2508     จังหวัดเชียงราย        

ที่อยู่                                      36 หมู่ 12 บ้านป่าตึง ตำบล ดอยงาม อำเภอ พาน

จังหวัด เชียงราย ไปรษณีย์ 57120  

เบอร์โทรศัพท์                       081-2897536,053-186157              E-Mail    Phan-t@hotmail.com

Facebook / Website              

                                        

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนบ้านสิบสอง

                โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

                วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ เชียงใหม่

                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มหาวิทยาลัยบูรพา) บางแสน ชลบุรี

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว

2546. อัญมณีณ.9 ART GALLERY เชียงราย

2547. “กาลกลับมาของเชียงแสนณ.โรงแรมอนันตรา เชียงแสน เชียงราย

2549. “RETROSPECTIVE 1955-2006”ณ.MUMBER 1 GALLERY  กรุงเทพฯ

2555. “พลังแห่งศรัทรา  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

การแสดงงานกลุ่ม

2553. ศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง:สิบสองปันนา-ล้านนา

          ณ.หอนิทรรศการศิลปะสิบสองปันนา มณฑลยูนาน ประเทศจีน

2553. นิทรรศการกลุ่มสล่าเมืองพาน ณ.9 ART GALLERY เชียงราย

2553. โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ครั้งที่ 6

          ณ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลองหก

2553. Sawasdee the Art and Cultuer of Thailand 2010

          ณ ลอสแองเจลิส วอชิงตัน ชิคาโก ลาฟาแยท โดย Cancer Fighters, LLC  อเมริกา            

                2553. นิทรรสการ  จิตรกรรมไทยร่วมสมัย  ณ.ศิริปันนา แกลเลอรี

          โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอรท์แอนด์สปา เชียงใหม่

2554“ ศิลปะแห่งศรัทธาลานนา-สิบสองปันนา ณ.สำนักหอศิลปวัฒนธรรมราชภัฎ เชียงราย

2554. มหกรรมงานศิลปะ “ 100 ใจศิลป์-ศิลปินเชียงราย โรงแรมริมกก  เชียงราย

2554. มหกรรมศิลปะ ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง : 750 ปีเมืองเชียงราย 

        ณ สำนักหอศิลปวัฒนธรรมราชภัฎ เชียงราย

2555. โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 8

                          วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

               2555. มหกรรมศิลปะ ศิลปินลุ่มแม่น้ำโขง จีน-ไทยณ.สำนักหอศิลปวัฒนธรรมราชภัฎ เชียงราย

เกียรติประวัติ

2540. รับเกียรติจาก อ.ส.ม.ท.เป็นตัวแทนเผยแพร่ศิลปกรรมล้านนาไปยังยุโรปและอเมริกา

2549. รับโล่เกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จากการมอบผลงาน ณ.หอศิลป์     

          “CHAINGRAI ART MUSEUM”

2551. รับใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นผู้สนับสนุนงานทาง  

          ศิลปกรรมร่วมสมัย

 

แนวความคิด

จิตรกรรมไทย-ประติมากรรมไทย คือความประทับใจ ถึงแม้จะสลายผุพังไปตามกาลเวลาที่ยาวนานรูปจิตกรรมไทย-ประติมากรรม ในอุดมคติที่สง่างาม ยังมีพลังแห่งความขลัง พลังนั้นคือ รัศมีแห่งความอลังการที่จะประกาศเผยแพร่สัจจะแห่งการดำเนินไปในความเชื่อของข้าพเจ้า

4.jpg5.jpg2.jpg3.jpg

Posted in Male Artists

นางสาว พิกุลทอง เวียงนิล – Pikulthong Wiangnin

 

ชื่อ                                           นางสาวพิกุลทอง   เวียงนิล

MISS. PIKULTHONG   WIANGNIN

วันเดือนปีเกิด                      19    มิถุนายน  2518   จังหวัดลำพูน

ที่อยู่                                      เลขที่  55/3  หมู่ที่  5  ชื่อหมู่บ้าน  ร่องช้าง ตำบล  ท่าตุ้ม  อำเภอ  ป่าซาง

จังหวัด  ลำพูน  ไปรษณีย์  51120

เบอร์โทรศัพท์                      081-0251359          E-Mail      Pikulthong.wn@hotmail.co.th

Facebook / Website            

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2540   ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ.

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานกลุ่ม

2545. นิทรรศการภาพจิตรกรรม “ในหลวงในหัวใจของศิลปิน” ธนาคารกสิกรไทย  กทม.

2548. นิทรรศการนิทรรศการภาพจิตรกรรม “กล้วยไม้ไทย เส้นสาย ศาสตร์และศิลป์” มูลนิธิ

กล้วยไม้ของอาจารย์ระพี  สาคริ   กทม.

2550. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนพรรษา 80 พรรษา

2552. นิทรรศการประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี ณ นานมีแกลลอรี่  กทม.  .

2555. นิทรรศการศิลปกรรม “ ใต้ร่มพระบารมี  84  พรรษา มหาราชัน โดยศิลปาชีพบางไทร

จ.อยุธยา .

2555. ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 27  หัวข้อ “บ้านสีเขียว โลกสีเขียว”.

2555. นิทรรศการศิลปกรรม  ARCHES painting contest 2012 โดยแคนสันฝรั่งเศส  และ เอช.เอช.

เค อินเตอร์เทรดจำกัด.

 

 

 

 

 

 

เกียรติประวัติ

2547. รางวัลชนะเลิศการประกวดกล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย  ครั้งที่ 2 ณ อุทยาน  กล้วยไม้

มหาวิยาลัยแม่โจ้

2548. รางวัลยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราช

กุมารี  หัวข้อ  กล้วยไม้ไทย  เส้น สาย ศาสตร์ และศิลป์

2555 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดศิลปกรรม ARCHES painting contest 2012 โดยแคน

สันฝรั่งเศส  และ เอช.เอช.เค อินเตอร์เทรดจำกัด.

 

แนวความคิด

                “ช่วงเวลา ฤดูกาล แห่งการผลิบาน” การสร้างสรรค์งานศิลปะ มีแรงบันดาลใจจากความงดงามของธรรมชาติรอบตัว โดยเฉพาะ “ดอกไม้” รวมไปถึงผีเสื้อและแมลง  ความงามเหล่านี้เป็นความงามอันบริสุทธิ์ที่ศิลปินได้หยิบมาเขียนและสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ ที่ทรงคุณค่าเพื่อหวังให้ผู้ที่ได้ชื่นชม เอิบอิ่ม กับงานศิลปะเพื่อต่อชีวิตธรรมชาติให้ยังคงความงดงามและยั่งยืนต่อไป

 

Posted in Female Artists