ธีรยุทธ สืบทิม – Teerayut Seubtim

1_1

ชื่อศิลปิน                                ธีรยุทธ    สืบทิม

Name Artist           TEERAYUT SEUBTIM

เกิด                          30 เมษายน 2510 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ปัจจุบัน          หอศิลป์ฮอมแฮงฮัก 60 หมู่ที่ 1 ซ. 8  ป่าห้า ต.นางแล  อ.เมือง  จ.เชียงราย 57000

Mobile                    08-1784-5592

E-mail                    orapin_art@hotmail.com

การศึกษา              โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

                               โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ กรุงเทพฯ

                               สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างกรุงเทพฯ

                               คณะศิลปกรรม(จิตรกรรม)สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ปัจจุบัน                  ศิลปินอิสระ สาขาจิตรกรรมสีน้ำ

ประสบการณ์การแสดงงาน

2535  นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 9

2536  แสดงนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ณ ห้องแสดงผลงานสีลมคอมเพล็กซ์

              นิทรรศการศิลปกรรมจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 17,18 ของธนาคารกรุงเทพฯ

              นิทรรศการศิลปกรรม “กลุ่มแป้นเกล็ด” ครั้งที่ 1 ณ ห้างสรรพสินค้าเชียงอินทร์พลาซ่าเชียงใหม่

2537  นิทรรศการศิลปกรรม เทิดหล้ากาญจนาภิเษกสมโภช ของธนาคารไทยพาณิชย์

             นิทรรศการศิลปกรรมมหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกรียติกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

              นิทรรศการศิลปกรรม “กลุ่มแป้นเกล็ด” ครั้งที่ 2 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์กรุงเทพฯ

              นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมฉลอง 700 ปี เมืองเชียงใหม่ใจศิลปินล้านนา ณ หอศิลปะกาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

2538   นิทรรศการศิลปกรรม จิตรกรรมภูมิทัศน์ในประเทศไทย ของธนาคารกรุงเทพฯ

               นิทรรศการศิลปกรรมจิตรกรรมชุดภาพลักษณ์และจินตนาการ ณ ลิเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ

2539    นิทรรศการศิลปกรรม “กลุ่มแป้นเกล็ด” ครั้งที่ 3

2540    CONTEMPORARY ART FOR AMAZING THAILAND CHIANGMAI ART MUSEUM CHIANGMAI  UNIVERSITY

 2542     นิทรรศการศิลปกรรมจิตรกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระ เกียรติฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2544   นิทรรศการศิลปกรรม “กลุ่มช่างแต้ม” ครั้งที่ 1 ณ อาคารเมอร์คิวรี่ กรุงเทพฯ

2545   นิทรรศการศิลปกรรม “กลุ่มช่างแต้ม” ครั้งที่ 2 ณ  9 Art Gallery จังหวัดเชียงราย

2546    นิทรรศการศิลปกรรมภาพเหมือน “พลังความศรัทธา” ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

               นิทรรศการศิลปกรรม “สีสัน กาลเวลา ศรัทธา” ณ 9 Art Gallery จังหวัดเชียงราย

2547  นิทรรศการศิลปกรรม ศิลปะ เชียงรายศิลป์เพื่อหอศิลป์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอ ศิลป์ กรุงเทพฯ

             นิทรรศการศิลปกรรมภาพจิตรกรรมขนาดเล็ก ศิษย์เก่าจิตรกรรมสากลเพาะช่าง ณ  ศาลาเฉลิมกรุง กรุงเทพฯ

2548  นิทรรศการศิลปกรรม“สานรักษ์ สนศิลป์ในถิ่นล้านนา” ณ  9 Art Gallery เชียงราย

2549   นิทรรศการศิลปกรรม ๔๙ ศิลปินไทยในแดนล้านนา ณ หอศิลป์ไตยวน เชียงราย

            โครงการศิลปินสัญจรครั้งที่ 2 “ สาละวิน: อลังการศิลป์แห่งสายน้ำวิถีป่า วิถีคนกล้าปกากญอ”จังหวัดแม่ฮ่องสอน

            รับเชิญร่วมโครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ ART CAMP ณ.เมืองถือเทียนเว้และ

             ฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

2550   นิทรรศการภาพเขียน สาละวิน อลังการศิลป์แห่งสายน้ำ วิถีป่า วิถีปากากญอ โครงการร้อยใจศิลปินไทยเพื่อเด็กและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2   ณ อาคารไทยพาณิชย์   ปาร์ค พลาซ่า อีสท์ กรุงเทพฯ

          ร่วมประกวดแสดงจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ของธนาคาร กสิกรไทย

2553   นิทรรศการ ”วิจิตราภรณ์แห่งเชียงราย”  ณ สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติในหลวง

            ๗๕    พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2554   นิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ ๒ “หลากสีสันหลากอารมณ์” 9 Art Gallery  เชียงราย

               นิทรรศการศิลปะแห่งศรัทธา:ล้านนา-สิบสองปันนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2555    นิทรรศการศิลปกรรม ๕๕คน ๕๕ศรัทธา    ณ.แกลเลอรี่ปาณิศา จังหวัดเชียงใหม่

 

เกียรติประวัติ

2541  ได้รับการคัดเลือกในการประกวด “ โครงการทัศนศิลป์เฉลิมประเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ” จัดโดยสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปกร ผลงานติดตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่

2542 ได้รับรางวัลในการประกวดจิตรกรรมสีน้ำ โดยสมาคมจิตรกรรมสีน้ำแห่งประเทศไทย

2543  ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดภาพวาดสีน้ำลวดลายล้านนา โดยสมาคมชาวเหนือ

2548   รับเชิญไปเขียนรูป ณ.หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สมาคมศิษย์เก่าศิลปกรรมราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ )

2549   รับเชิญไปปฏิบัติการสร้างสรรค์ ART CAMP ณ.เมืองถือเทียนเว้และฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ( มหาวิทยาลัยสารคาม จังหวัดมหาสารคาม )

2552   นิทรรศการศิลปกรรมเดี่ยวครั้งที่๑ “The Way of  Happiness” at The  Silom

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*