นางสาว พุทธรักษ์ ดาษดา – Puttarak Dadsada

ชื่อ                                           นางสาวพุทธรักษ์ ดาษดา

วันเดือนปีเกิด                      12 มีนาคม 2529    จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                      116/22 หมู่16 ตำบล บ้านดู่  อำเภอ เมือง

จังหวัด เชียงราย ไปรษณีย์ 57100

เบอร์โทรศัพท์                      085-0318565          E-Mail        P_dadsada@hotmail.com

Facebook / Website            –

                                        

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2545. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ปวช.สาขาวิชา วิจิตรศิลป์ คณะศิลปกรรม

พ.ศ. 2546. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ปวส. สาขาวิชาจิตรกรรมสากล

พ.ศ. 2554.  คณะศิลปกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  สาขาทัศนศิลป์

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงานกลุ่ม

2554. หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

2556. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปกรรมลุ่มน้ำโขง ไทย-จีน สู่ประชาคมอาเซียน

เกียรติประวัติ

2547. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทักษะจิตรกรรม ไทย(ประเพณีท้องถิ่น)

2547. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันจิตรกรรมไทย

2549. โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์

2549. รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรษา

2556. รางวัลชมเชย ด้านจิตรกรรม โครงการศิลปินสัญจร ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน รู้รักษ์แผ่นดิรชน

          ไทย ภูมิใจถิ่นกำเนิด ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง

 

แนวความคิด

สภาวะอารมณ์และท่วงท่าของดอกปักษาสวรรค์ ทำให้นึกถึงการขอ ขอให้ได้รับโอกาส รับความช่วยเหลือ บนหนทางอันมืดมิด ที่อยู่ภายในจิตใจ

10.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

This entry was posted in Female Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*