พานทอง แสงจันทร์ – Phanthong Saenchun

 

ชื่อ                                           นายพานทอง  แสนจันทร์

PHANTHONG SAENCHUN     

วันเดือนปีเกิด                      14 มีนาคม 2508     จังหวัดเชียงราย        

ที่อยู่                                      36 หมู่ 12 บ้านป่าตึง ตำบล ดอยงาม อำเภอ พาน

จังหวัด เชียงราย ไปรษณีย์ 57120  

เบอร์โทรศัพท์                       081-2897536,053-186157              E-Mail    Phan-t@hotmail.com

Facebook / Website              

                                        

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนบ้านสิบสอง

                โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

                วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ เชียงใหม่

                มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มหาวิทยาลัยบูรพา) บางแสน ชลบุรี

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว

2546. อัญมณีณ.9 ART GALLERY เชียงราย

2547. “กาลกลับมาของเชียงแสนณ.โรงแรมอนันตรา เชียงแสน เชียงราย

2549. “RETROSPECTIVE 1955-2006”ณ.MUMBER 1 GALLERY  กรุงเทพฯ

2555. “พลังแห่งศรัทรา  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

การแสดงงานกลุ่ม

2553. ศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง:สิบสองปันนา-ล้านนา

          ณ.หอนิทรรศการศิลปะสิบสองปันนา มณฑลยูนาน ประเทศจีน

2553. นิทรรศการกลุ่มสล่าเมืองพาน ณ.9 ART GALLERY เชียงราย

2553. โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ครั้งที่ 6

          ณ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลองหก

2553. Sawasdee the Art and Cultuer of Thailand 2010

          ณ ลอสแองเจลิส วอชิงตัน ชิคาโก ลาฟาแยท โดย Cancer Fighters, LLC  อเมริกา            

                2553. นิทรรสการ  จิตรกรรมไทยร่วมสมัย  ณ.ศิริปันนา แกลเลอรี

          โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอรท์แอนด์สปา เชียงใหม่

2554“ ศิลปะแห่งศรัทธาลานนา-สิบสองปันนา ณ.สำนักหอศิลปวัฒนธรรมราชภัฎ เชียงราย

2554. มหกรรมงานศิลปะ “ 100 ใจศิลป์-ศิลปินเชียงราย โรงแรมริมกก  เชียงราย

2554. มหกรรมศิลปะ ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง : 750 ปีเมืองเชียงราย 

        ณ สำนักหอศิลปวัฒนธรรมราชภัฎ เชียงราย

2555. โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 8

                          วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

               2555. มหกรรมศิลปะ ศิลปินลุ่มแม่น้ำโขง จีน-ไทยณ.สำนักหอศิลปวัฒนธรรมราชภัฎ เชียงราย

เกียรติประวัติ

2540. รับเกียรติจาก อ.ส.ม.ท.เป็นตัวแทนเผยแพร่ศิลปกรรมล้านนาไปยังยุโรปและอเมริกา

2549. รับโล่เกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จากการมอบผลงาน ณ.หอศิลป์     

          “CHAINGRAI ART MUSEUM”

2551. รับใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นผู้สนับสนุนงานทาง  

          ศิลปกรรมร่วมสมัย

 

แนวความคิด

จิตรกรรมไทย-ประติมากรรมไทย คือความประทับใจ ถึงแม้จะสลายผุพังไปตามกาลเวลาที่ยาวนานรูปจิตกรรมไทย-ประติมากรรม ในอุดมคติที่สง่างาม ยังมีพลังแห่งความขลัง พลังนั้นคือ รัศมีแห่งความอลังการที่จะประกาศเผยแพร่สัจจะแห่งการดำเนินไปในความเชื่อของข้าพเจ้า

4.jpg5.jpg2.jpg3.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*