นาย สุขุม เขื่อนศิริ – Sukhum Kaunsiri

 

ชื่อ                                   นาย  สุขุม   เขื่อนศิริ

Sukhum Kaunsiri

ที่อยู่                                185  หมู่ที่5  บ้านสันเชียงใหม่   ตำบลงิ้ว  อำเภอเทิง

จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57230

เบอร์โทรศัพท์                087-1721395

E-Mail                           P-i-p_b-623@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2543   ประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสักสันเชียงใหม่  ต. งิ้ว  อ.เทิง   จ.เชียงราย

พ.ศ. 2546   มัธยมต้น  ณ  โรงเรียนเทิงวิทยาคม  ต.เวียง  อ.เทิง   จ.เชียงราย

พ.ศ. 2549  มัธยมปลาย  ณ  โรงเรียนปล้องวิทยาคม  ต.ปล้อง  อ.เทิง   จ.เชียงราย

พ.ศ. 2554   ปริญญาตรี  ศิลปกรรมศาสตร์ สาขา ทัศนศิลป์   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ประวัติการแสดงงาน

2554. “ ศิลปะจากศิลปะนิพนธ์”  ครั้งที่  3”.หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.กรุงเทพฯ

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2552. รองชนะเลิศอันดับ 2 “ การปั้นกว่าง ประเภทประชาชน”  ในงานชมรมคนรักกว่าง

ครั้งที่ 6  เชียงราย.

2553. รองชนะเลิศอันดับ 2 “ ประกวดภาพวาด ประเภทประชาชน” ในงานรวมพลคน รัก

กว่าง เชียงรายครั้งที่ 7

รองชนะเลิศอันดับ 1 “ ประกวดภาพวาด รักสมเด็จย่า” ประเภทอายุไม่เกิน 25 ปี

ณ  พระตำหนักดอยตุง.

2554.ชนะเลิศอันดับ 1 “ ประกวดภาพวาด โลกรอดเพราะกตัญญู” ระดับอุดมศึกษา

จังหวัด นนทบุรี.

รองชนะเลิศอันดับ 2  “ ประกวดวาดภาพ บัณฑิตจิตรอาสา นำปัญญา พัฒนา

ท้องถิ่น”  จ.ลำปาง

ครูพิเศษและคณะกรรมการการแข่งทักษะทางวิชาการ ร.ร.อนุบาลเชียงของ

2555. ครูพิเศษโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ  อำเภอ  ห้วยสัก  จังหวัด เชียงราย

อันดับ 1 การประกวดริ้วขบวนเทียนพรรษาและต้นเทียน พรรษา  เทศบาลตำบลเวียง

เชียงของ  จังหวัด เชียงราย

อันดับ 3 การประกวดริ้วขบวนและรูปขบวนประเพณีลอยกระทง  เทศบาลตำบล

เวียงเชียงของ  จังหวัด เชียงราย

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*