นาย สยาม พึ่งอุดม – Sayarm Pueng-Udom

ชื่อ                                           นายสยาม พึ่งอุดม              

 MR. SAYARM PUENG-UDOM

วันเดือนปีเกิด                      เกิด 16 มีนาคม 2500        

ที่อยู่                                      75/2 หมู่ 7 บ้านป่างิ้ว ตำบล รอบเวียง อำเภอ เมือง

จังหวัด เชียงราย ไปรษณีย์ 57000

เบอร์โทรศัพท์                      083-3191544       E-Mail sayarm163@gmail.com

Facebook / Website             

 

ประวัติการแสดงงาน

2547. เข้าร่วมอบรม สัมนา เรื่อง การอนุรักษ์ พันธุ์ไผ่ ที่ศูนย์เพาะกล้าไม้โป่งสลี อ.เมือง จ.เชียงราย

2549. เข้าร่วมศึกษา และ ดูงานการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จาก ไผ่ ที่ศูนย์ไผ่ทองคำ ค่ายทหาร

เม็งราย จังหวัดเชียงราย

2550. ร่วมออกแบบ เจดีย์ไม้ไผ่ ดอยดินแดง ของวัดป่าอ้อร่มเย็น ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

2551. แสดงนิทรรศการศิลปะไม้ไผ่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

“ปริบาน” The Cracked Blossom

2552. แสดงนิทรรศการศิลปะ ปริบาน 2 ศิลปินใหญ่ โดย สยาม พึ่งอุดม และ เหล่าศิลปินใหญ่ ที่

อังกฤษแกลลอรี่ ต.นางแล จ.เชียงราย

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*