นาย สมศักดิ์ มะหาวัน – Somsak Mahawan

 

ชื่อ                                             นาย สมศักดิ์   มะหาวัน

SOMSAK    MAHAWAN

วันเดือนปีเกิด                        13  มิถุนายน  2531   จังหวัดเชียงราย             

ที่อยู่                                        ชื่อบ้าน  ห้วยก้าง  เลขที่  102  หมู่ที่  8

ตำบล  ไม้ยา  อำเภอ  พญาเม็งราย  จังหวัด  เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57290

เบอร์โทรศัพท์                         080 – 4421524          E-Mail     X_sray130631@hotmail.com

Facebook / Website                           

                                

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2555. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พ.ศ.2549. มัธยมตอนปลาย โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา

พ.ศ.2546. มัธยมตอนต้น     โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2555. ชนะเลิศแข่งขันวาดการ์ตูนระดับอุคมศึกษา

 

แนวความคิด

เป็นผลงานสร้างสรรค์ขึ้นตามสิ่งที่พบเห็นในเมือง  ถนน  ฟุตบาต  คอนกรีต  เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่พยายามงอกขึ้นตามรอยคอนกรีตเหล่านั้น ซึ่งหมายถึงการต่อสู้ดิ้นรนของผู้คนในเมืองที่อยู่ท่ามกลางความกดดัน

 

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*