นาย สมพงษ์ สารทรัพย์ – Sompong Sarasap

 

ชื่อ                                           นาย สมพงษ์  สารทรัพย์

SOMPONG   SARASAP

วันเดือนปีเกิด                  10  มิถุนายน  2504 จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                                   29  หมู่ 11 ตำบล จอมหมอกแก้ว อำเภอ แม่ลาว

จังหวัด  เชียงราย   รหัสไปรษณีย์  57250

เบอร์โทรศัพท์                     –           E-Mail                              –

Facebook / Website         –

ประวัติการศึกษา

2527. ปริญญาตรี(ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. กรุงเทพฯ.

 

การแสดงงานเดี่ยว 

2535. “แด่แม่-ธรณี” ดิอาร์ติส แกลเลอรี่, กรุงเทพฯ

2537. “ในสวน” อหิงสา อาร์ต แกลเลอรี่,  กรุงเทพฯ

2540. “หมอกหนาว” แวนสันซีคอนสแควร์,  กรุงเทพฯ

2543. “สมพงษ์ 1997 – 1999” หอศิลปแห่งชาติ, กรุงเทพฯ

“Thai / Tradition” มูลนิธิศิลปะไทย, กรุงอัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์

2544. “Gift of Rice”  Red & Gold อาร์ตแกลเลอรี่ , ซีแอตเติล,สหรัฐอเมริกา

“Recent  Works” 9 อาร์ตแกลเลอรี่ , เชียงราย

2545. “In the Habitat” 9 อาร์ตแกลเลอรี่, เชียงราย

2546. “THE HABITAT” แกลเลอรี่ 55 ,กรุงเทพฯ

2547. “สมพงษ์ 2526-2531”  9 อาร์ตแกลเลอรี่, เชียงราย

2549. “In the Ordinary Day” 9 อาร์ตแกลเลอรี่, เชียงราย

2554. “ชั่วโครตข้าพเจ้า” หอศิลปแห่งชาติ, กรุงเทพฯ

 

การแสดงงานกลุ่ม  

2526-ปัจจุบัน. ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ,จิตรกรรมบัวหลวงและอื่นๆทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศร่วม 100 ครั้ง

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*