นาย ศิริชัย เชียงแรง – Sirichai Chaingrang

ชื่อ                                           นายศิริชัย เชียงแรง

Mr.Sirichai Chaingrang

วัน เดือน ปี เกิด                  8 ธันวาคม 2533 จังหวัดเชียงราย 
ที่อยู่                                        64 หมู่ 5 ต.เวียง อ.เทิง

จ.เชียงรายรหัสไปรษณีย์ 57160

เบอร์โทรศัพท์                      0801322608                        E-Mail  kimhun_88@hotmail.com
Facebook                              
www.facebook.com/คิมหัน มาเตยอง

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่มาแนวความคิดและแรงบรรดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
บอกเล่าเรื่องราว หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยะสงฆ์ผ่านทางศิลปะ

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*