นาย ศัจกร แก้วกุลา – Sajakron Kaewkula

ชื่อ                                     นายศัจกร  แก้วกุลา

                                          Mr.Sajakron  Kaewkula

วัน เดือน ปี เกิด                 21 มกราคม 2534   จังหวัดเชีบงราย

ที่อยู่                                   85 หมู่ 2  บ้านหนองแรด ตำบลหนองแรด

                                          อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57230

เบอร์โทรศัพท์                   091 – 4797782

E-Mail                              sajakorn_flying@hotmail.com

Facebook                          www.facebook.com/sajakorn kaewkula

 

ประวัติการศึกษา

            .. 2552   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 

ที่มาแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

                    มีความรักและชื่นชอบการทำงานศิลปะ  แรงบัลดาลใจมาจากวิถีชีวิตของคนล้านนาสมัยก่อน

ที่มีความอบอุ่นเรียบร้อย

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

                          

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*