นาย รุ่งโรจน์ แสนลือ – Rungrote Saenlue

 

ชื่อ                                           นาย รุ่งโรจน์ แสนลือ       

RUNGROTE SAENLUE

วันเดือนปีเกิด                      19 ตุลาคม 2533       จังหวัดเชียงราย 

ที่อยู่                                      378/62 ม.4 ตำบล ริมกก อำเภอ เมือง

จังหวัด เชียงราย  ไปรษณีย์ 57000

เบอร์โทรศัพท์                      087 – 3014504       E-Mail  van_rungrote19@hotmail.com   

Facebook / Website           แวน บทกวีของนกขมิ้นและคนจร                                       

 

ประวัติการศึกษา  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*