นาย พิรุณ ก๋าเงิน – Pirun Ga-Negrn

ชื่อ                                             นายพิรุณ  ก๋าเงิน

  MR.PIRUN  GA-NGERN

วันเดือนปีเกิด                   6 พฤษภาคม 2509      จังหวัดเชียงราย     

ที่อยู่                                      21 หมู่ที่ 1 บ้านร่องขุ่น ตำบล ป่าอ้อดอนชัย  อำเภอ เมือง

จังหวัด เชียงรายไปรษณีย์ 57000

เบอร์โทรศัพท์                  (053) 673 914 , 086-923 4911 ,  086-732 150   E-Mail perun371@gmail.com 

Facebook / Website           

                                        

ประวัติการศึกษา

ประวัติการแสดงงาน

เริ่มต้นทำงานศิลปหัตถกรรมอย่างเต็มที่เมื่อปี 2542  และได้เข้าร่วมกลุ่มกับศิลปินสล่าเมืองเชียงรายตั้งแต่ปี 2545  ร่วมแสดงผลงานกลุ่มกับสล่าศิลปินเมืองเชียงราย  ร่วมแสดงงานกลุ่มกับกลุ่มสล่าเมืองพาน  และร่วมแสดงในงานข่วงวัฒนธรรม “ต่ามฮีต โตยฮอย” ของชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จนถึงปัจจุบัน

 

แนวความคิด

ชื่นชอบงานด้านศิลปหัตถกรรมมาดั้งแต่เด็ก เห็นพ่อทำสล้อ ซอ ซึงด้วยฝีมือปราณีต  และเมื่อไปบวชเป็นสามเณรเพื่อเรียนในโรงเรียนวัด    ได้มีโอกาสไปช่วยงานช่างที่มาก่อสร้างโบสถ์    หล่อปูน   ปั้นลาย   และวาดจิตรกรรมฝาผนัง        จึงทำให้ชื่นชอบลวดลายไทยและทำงานแนวศิลปะไทยตลอดมา

 

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*