นาย บันเทิง ปวงกันทะ – Bunthoeng Phungkuntha

1

ชื่อ                                 นาย บันเทิง  ปวงกันทะ

Mr.Bunthoeng  Phungkuntha

วัน เดือน ปี เกิด             10 พฤษภาคม 2514  จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                               116/5  หมู่ที่15  บ้านสันโค้งน้อย  ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57000

เบอร์โทรศัพท์                084-4804874

E-Mail                           Bunthoeng@yahoo.com

 

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ที่มาแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

เฝ้ามองก้อนเฆขที่ก่อตัวทมึนตึง  เป็นนัยว่าฝนกำลังตก  หรือพายุกำลังมา  ผมมองเห็นนางเฆขขลา

และสายฟ้า  จากนั้นก็ตาม  ด้วยเสียงอันอึกทึกกึกก้อง  หากสิ้นอายตนะภายในและภายนอก  สัมผัสแห่งปา-

ฎิหารย์  ทุกย่างก้าว  ทุกมุม  ทุกซอก  ทุกๆรูขุมขน  จักไม่บังเกิด  ใต้ผืนภิภพยังมีลาวา  ในแอ่ง

กระทะ-ทองแดง  เป็นที่อาศัยในปรโลก  บรรจงมันลงเฟรม  หรือไม่แน่หลังเฆขก้อนนั้นอาจมีนางอัปสรรอผมอยู่

 

2.jpg3.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*