นาย บรรจบ ปูธิปิน – Banjob Putipin

1

 

ชื่อ                                           นาย บรรจบ ปูธิปิน

Banjob Putipin

วันเดือนปีเกิด                   27 กันยายน 2510 จังหวัดเชียงราย               

ที่อยู่                                    113/12 นันทนาการ์เด้น พาร์คเพลส หมู่ที่ 1 ตำบลบางคูวัด

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

เบอร์โทรศัพท์                      081-346-7767 E-Mail eha_job@yahoo.com,www.facebook.com/BanjobPutipin

Facebook / Website         –

                                           

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านม่วงคำ เชียงราย

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพานพิทยาคม เชียงราย

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพานพิทยาคม เชียงราย

ปวช.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย แผนกศิลปประยุกต์

ศศบ.สถาบันราชภัฏสวนดุสิต สาขานิเทศศิลป์

 

ประวัติการแสดงงาน

ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรม เชียงรายศิลป์เพื่อหอศิลป์ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ

ร่วมแสดงศิลปกรรม ศิลปินรวมใจช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็ง รพ.ศิริราช

ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ศิริราชรวมใจ รพ.ศิริราช

ร่วมแสดงศิลปกรรม ฮ่มฟ้าฮอมปอย ที่ 9อาร์ต แกลลอรี่ เชียงราย

ร่วมแสดงศิลปกรรม กลุ่มสล่าเมืองพาน ที่ หอประชุมอำเภอพาน

นิทรรศการศิลปกรรม ดวงใจแผ่นดิน ที่ อาคารธนิยะพลาซา กรุงเทพฯ

นิทรรศการ ปาดวาดฝัน เส้นสี ที่ 9อาร์ต แกลลอรี่ เชียงราย

นิทรรศการศิลปกรรม ๘๒ พรรษา บารมีเกริกก้อง แซ่ซ้องสดุดี ที่ 4 โคป แกลลอรี่ เชียงราย

ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม กลุ่มสล่าเมืองพาน ( แด่ อ.พนม แก้วน้อย )

ณ 9 Art Gallery  เชียงราย

ร่วมแสดงนิทรรศการ เย็นศิระเพราะพระบริบาร ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ

 

ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม สีสันแห่งภูสรวง ที่ 4 โคป แกลลอรี่ เชียงราย

ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ศิลป์ รักษ์แผ่นดิน เทิดพระเกียรติ ที่

วัดสุทธิวาตวราราม สมุทรสาคร

ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม รวมใจศิริราช ที่ รพ. ศิริราช

นิทรรศการศิลปกรรม วาดเส้น สร้างสรรค์ “ My feeling Banjob Putipin ”.

ที่ 4 โคป แกลลอรี่ เชียงราย

นิทรรศการศิลปกรรมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ที่ มหาวิทยาลัยหงเหอ

เมืองเหมิงจื้อ ประเทศจีน

นิทรรศการศิลปกรรมเชียงรายเมืองศิลปิน ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เชียงราย

นิทรรศการศิลปกรรมลุ่มน้ำโขง : 750 ปีเมืองเชียงราย ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

นิทรรศการศิลปกรรมเอสพรานาดอาร์ตโชว์ ศูนย์การค้าเอสพรานาด นนทบุรี

นิทรรศการภาพถ่าย “จากพุทธศรัทธา สู่พุทธศิลป์ในถิ่นลังกา”

หอศิลป์เพาะช่าง มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ใต้หวัน ที่ มหาวิทยาลัยไทเป ประเทศใต้หวัน

ร่วมแสดงนิทรรศการ ๘๐ พรรษา ๘๐ พระสาทิสลักษณ์ ถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน

ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม กรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปกรรม “The Reflection of Buddhist Art Siam-Srilanka”.

หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ศิริราชรวมใจถวายพระพร รพ.ศิริราช

นิทรรศการศิลปกรรมพ่อศิลป์แห่งแผ่นดิน ศูนย์การค้าเอสพรานาด นนทบุรี

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติด จังหวัดเชียงราย

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพกรมอาชีวศึกษา (โปสเตอร์) ภาคเหนือ ที่จังหวัดแพร่

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพกรมอาชีวศึกษา (โปสเตอร์) ภาคเหนือ ที่จังหวัดลำปาง

 

 

2_1.JPG

 

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*