นาย ธนู พรหมอยู่ – Thanoo Phromyoo

1

 

ชื่อ                                           นาย ธนู พรหมอยู่

Mr. Thanoo Phromyoo

วันเดือนปีเกิด                  24  มิถุนายน   2507        จังหวัดพิจิตร 

ที่อยู่                                      เลขที่ 131  หมู่  9  ชื่อหมู่บ้าน   หนองหม้อ

ตำบล   ป่าอ้อดอนชัย   อำเภอ   เมือง   จังหวัด   เชียงราย   รหัสไปรษณีย์  57000

เบอร์โทรศัพท์                      085 – 7194566            E-Mail     Sabudchai@hotmail.com

Facebook / Website        Sabudchaisilver  ,  www.sabudchai.com


ประวัติการศึกษา

–                    

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2546.  ผลงานได้รับการคัดสรร OTOP Product Champion ระดับ 3 ดาว

2547.  ผลงานได้รับการคัดสรร OTOP Product Champion ระดับ 3 ดาว

 

แนวความคิด

ตำลึง  เป็นผักสวนครัวที่อยู่คู่คนไทยมานาน  แทบทุกบ้านจะปลูกตำลึงไว้ตามรั้วบ้าน หรือทำร้านไม้ไผ่ตาข่ายให้มันเลื้อยอาศัย  เป็นภาพชินตาที่ข้าพเจ้าได้เห็นมาตั้งแต่เด็กๆ

จากอดีตสู่ปัจจุบัน  เถาตำลึงที่ขึ้นอยู่ตามรั้วบ้านกลายมาเป็นเครื่องประดับบนร่างกาย ภายใต้ผลงานชื่อ “ รั้วกินได้ “

 

 

2.jpg3.jpg4.jpg4.png

 

 

 

 

This entry was posted in Male Artists, T.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*