นาย ทินกร นุกูล -Tinnakorn Nugul

1

ชื่อ                                                  นาย ทินกร นุกูล   Mr.Tinnakorn Nugul

วัน เดือน ปี เกิด                            1 มีนาคม 2516 จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                               427 กาแลทองทาวเวอร์ ห้อง 711 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์ 50100

เบอร์โทรศัพท์                               086- 9161766

E-Mail                                          yeawkrub@gmail.com

Website                                       www.neungnugul.com

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2533  ศิลปศึกษาชั้นกลาง วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร กรุงเทพฯ

พ.ศ.2540  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

พ.ศ.2554  ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประวัติการแสดงงาน (เดี่ยว)

2548. “นิทรรศการเดี่ยวภาพถ่าย Reflections”.ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

 

ประวัติการแสดงงาน (กลุ่ม)

2546. “ร่วมแสดงนิทรรศการภาพถ่าย When light touches life กับ สมาคม ฝรั่งเศส –ไทย เชียงราย”.ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน.เชียงราย

2547. “ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม เชียงราย ศิลป์เพื่อหอศิลป์ โดยกลุ่ม 100 ศิลปินเชียงราย”.ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เจ้าฟ้า.กรุงเทพฯ

2547. “ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม Small Works โดยกลุ่ม 100 ศิลปินเชียงราย”.ณ 9 Art Gallery.เชียงราย

2547. “นิทรรศการภาพถ่าย Ideas of Life กับ Michael Bathelemy”.ณ 9 Art Gallery.  เชียงราย

2548. “ร่วมแสดงนิทรรศการภาพถ่าย Chiang Rai My Town โดยสมาคม ฝรั่งเศส –ไทย เชียงราย”.ณ ศูนย์ฝรั่งเศสฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.เชียงราย

2549. “ร่วมแสดงนิทรรศการภาพถ่าย Snappers โดยกลุ่ม 7 นักถ่ายภาพ”. ณ 9 Art Gallery.เชียงราย

2549 -2550. “ร่วมแสดงนิทรรศการภาพถ่ายสัญจร Chiang Rai through Foreigners  Eyesโดยกลุ่มผู้พำนักในจังหวัดเชียงราย”.ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนไร่แม่ฟ้าหลวง.เชียงราย

2551. “ร่วมนิทรรศการศิลปกรรม Small works โดยกลุ่ม 60 ศิลปินเชียงราย”. ณ 9 Art Gallery.เชียงราย

2552. “ร่วมแสดงนิทรรศการภาพถ่าย โดยกลุ่ม13 ศิลปิน How to disappear  completely?”.ณ แมวใจดีแกลอรี่.เชียงใหม่

2553. “ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม Vap โดยกลุ่มนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์”.ณ หอศิลป์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2554. “ร่วมแสดงภาพยนตร์สั้นเรื่อง Improvisation ในเทศกาลหนังสั้นมาราธอนครั้งที่ 15 จัดโดย มูลนิธิหนังไทยร่วมกับสำนักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)”.ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2554. “แสดงนิทรรศการศิลปกรรมวิทยานิพนธ์ มายาคติจากเครื่องรางของขลังไทย”. ณ ห้องนิทรรศการ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2554. “นิทรรศการกลุ่ม Mad”.ณ หอศิลป์บ้านตึก ถนนท่าแพ.เชียงใหม่

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2547.  รางวัลชนะเลิศภาพถ่าย ครบรอบสิบปีนิตยสารฝรั่งเศส Gavoroche (SEA) ประเทศไทย

แนวความคิด

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้ไปพำนักที่ประเทศไอร์แลนด์เป็นเวลา 7 เดือน จึงได้บันทึกภาพผ่านมุมมองของข้าพเจ้าเอง โดยใช้ภาพของหน้าต่างเป็นภาพสะท้อนของวิถีชิวิต วัฒนธรรมและสังคมของชาวไอริช

 

1.png

This entry was posted in Male Artists, T.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*