นายบุญเลิศ ทาบุญเป็ง – Mr.Boonlert Taboonpeng

1

ชื่อ                                            นายบุญเลิศ ทาบุญเป็ง

                 MR.BOONLERT  TABOONPENG

วันเดือนปีเกิด                        –      

ที่อยู่                                     13 หมู่10 ตำบล รอบเวียง อำเภอ เมือง

จังหวัด เชียงราย ไปรษณีย์  57000                   

เบอร์โทรศัพท์                       053-714470           E-Mail               –             

Facebook / Website             –

                                        

ประวัติการศึกษา

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานกลุ่ม

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ฉลองสิริราชสมบัติ 60ปี : 60ศิลปินเชียงราย

                  ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

– แสดงนิทรรศการศิลปกรรม “8 สายธารศิลป์” 4 Cope gallery เชียงราย

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “เชียงรายเมืองศิลปิน ฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย”

   ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง – 750ปี เมืองเชียงราย”

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                   เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 พรรษา และเฉลิมฉลองครบรอบ 750 ปีเมืองเชียงราย”

                   ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย

2.jpg3.jpg4.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*