นายบัญญัติ ใจคำ – Banyat Chaikam

1

 

ชื่อ                                       นายบัญญัติ       ใจคำ

MR.BANYAT        CHAIKAM

วัน เดือน ปี เกิด                  14  กุมภาพันธ์  2505  จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่                                       ชื่อบ้าน  ป่าห้า  เลขที่  144  หมู่ที่  6  ชื่อหมู่บ้าน  ป่าห้า

ตำบล  ป่าซาง  อำเภอ  แม่จัน  จังหวัด  เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57110

เบอร์โทรศัพท์                      086-1985155           E-Mail    –

Facebook / Website           –

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2521 น.ธ.เอก สำนักเรียน คณะจังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. โรงเรียนวัดท่ากาน อำเภอ สันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานกลุ่ม  

2554. ศิลปะร่วมสมัย “ร้อยศิลปินลุ่มแม่น้ำโขง 750 ปี เมืองเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2553. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดวาดภาพ “รักสมเด็จย่า ร้อยใจไทยภักดี 110 ปี

สมเด็จย่า”. ณ พื้นที่ทรงงาน

2552. เขียนภาพถวายให้แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและ

พระเจ้าหลานเธอ. จังหวัดเชียงใหม่.

2538. เขียนภาพจิตกรรมฝาผนัง วิหาร  วัดแม่คำหลวง  เจ้าคณะอำเภอแม่จัน

2542. เขียนภาพฝาผนังศาลาโรงฉัน  วัดพระธาตุผาเงา  เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน

 

แนวความคิด

หวนนึกถึงอดีตและวันเวลาที่ผ่านมาตอนที่ผมยังเด็ก ได้เห็นสิ่งประทับใจไม่ลืมสมัยรุ่นคุณพ่อ – แม่ ผมได้พบเห็นในสมัยนั้น ชอบแต่งตัวเรียนแบบดารา นักแสดง ทั้งเครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า หน้าตา ทรงผม และท่าทางบุคลิกต่างๆทำให้รู้ว่าเท ผมเห็นรู้สึกอยากโตเป็นผู้ใหญ่จะได้ทำกับเขาบ้าง ผมมานึกดูและคิดถึงกลิ่นไอของอดีตแห่งความหลัง ดาราที่ยอดนิยมในยุคคงไม่มีใครเทียบเท่ามิตร เพชรชรา ดาราคู่ขวัญ ยิ้มที่เป็นเสน่ห์ธรรมชาติ แววตาก็คมแววเหมือนหยาดน้ำผึ้ง ผู้คนให้ฉายาในยุคนั้นผู้คนทั่วไปชื่นชอบมาก คลั่งไคล้มาก (ผมด้วย)และคิดว่าคงไม่มีใครลืมเลื่อนไปจากหัวใจ ดาราคู่ในอดีต …..มิตร – เพชรชรา

2.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*