นายธัญพิสิษฐ์ แสนจันทร์ – Thanyapisit Saenchan

1

 

ชื่อ                                                         นายธัญพิสิษฐ์   แสนจันทร์

วันเดือนปีเกิด                                    2 สิงหาคม 2517  จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                                      7 หมู่  9  บ้านสันกำแพง ตำบล ดอยงาม อำเภอ พาน

จังหวัด  เชียงราย ไปรษณีย์  57120

ประวัติการศึกษา     

– โรงเรียนบ้านสิบสอง เชียงราย

– โรงเรียนพานพิเศษพิทยา เชียงราย

– สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่

– ศิลปบัณฑิต ศูนย์กลางสถาบัน   เทคโนโลยีราชมงคลปทุมธานี

– ศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปะไทย  มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

 

ประวัติการแสดงผลงาน

การแสดงผลงานเดี่ยว

2543. วิถีชีวิตแห่งความอบอุ่น 1 ณ โรงแรมเชอราตันแกรนด์  กรุงเทพฯ

2545. วิถีชีวิตแห่งความอบอุ่น 2 ณ ศูนย์สรรพสินค้า ริเวอร์ ซิตี้  กรุงเทพฯ

2553. “ชีวิต หลัง สายน้ำ 2553”

การแสดงผลงานกลุ่ม

2546. ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 15 ของ

บริษัทโตชิบาไทยแลนด์ จำกัด

2547. ร่วมเป็นคณะกรรมการสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยจังหวัดเชียงราย

2548. ได้รับคัดเลือกเข้าแสดงผลงานศิลปกรรม The Beppu Asia Biennaie of Contempora-ry Art

2005 ณ Beppu Art Museum ประเทศญี่ปุ่น

2549. แสดงนิทรรศการจิตรกรรม “เหนือเมฆและม่านหมอก” ณ 9 Art Gallery

2550. แสดงนิทรรศการ “โฉมหน้าศิลปิน”   อาคารสีลมแกลลอเรีย กรุงเทพฯ

2551. แสดงนิทรรศการ “บ้านเล็กในเมืองเล็ก” ณ อาคารสีลมแกลลอเรีย กรุงเทพฯ

2552. แสดงนิทรรศการศิลปะไทย ครั้งที่ 3 โดย   มหาบัณฑิตศิลปไทย คนเมืองล้านนา/  แกลลอรี่

ปาณิศา เชียงใหม่

2553. ศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : ล้านนา-สิบสองปันนา ณ

สำนักหอศิลปวัฒนธรรมราชภัฎเชียงราย

2554. ร่วมแสดงการประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชิง

รางวัลพู่กันทอง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

 

เกียรติประวัติ

2545. รางวัลที่ 2 นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิม   พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ

ดุลยเดชฯ รัชการที่ 9 ในหลวงในใจของศิลปิน

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2547. รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรม สามารถ ครั้งที่ 1 ปี 2547 เนื่องในโอกาส  ครบรอบ

50 ปี บริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2549. รางวัลที่ 3 ประเภทจิตรกรรม การประกวดศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี

ครองราช อมตะ อาร์ต อวอร์ต ครั้งที่ 3/2549

2.jpg3.jpg4.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*