นายสุบิน วิชัยคำ – Subin Wichaikam

ชื่อ                                           นายสุบิน วิชัยคำ

Subin Wichaikam

วันเดือนปีเกิด                   เกิด ค.ศ. 1945   จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                      201 ม.10 บ้านอิงดอย ซ. 4 ตำบล แม่เย็น อำเภอพาน  จังหวัด เชียงราย ไปรษณีย์ 57280

เบอร์โทรศัพท์                  053-957046, 04-1770612            E-Mail

Facebook / Website          

                                           

ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตร ACADEMY OF FINE ARTS OF ROME, ITALY รัฐสถาบันศิลปะชั้นสูง แห่งกรุงโรม อิตาลี

 

ประวัติการแสดงงาน

1972 . “แสดงภาพดุสิตธานี”.
1973 . “แสดงภาพ A.U.A.”.
1974. “ได้รับรางวัล Tirrene Assicurazioni”.
1975 -1979 . เขียนภาพฝาผนังให้ตระกูล Vendi Tti. ที่เมือง Sora (FR.)
2003. “ร่วมนิทรรศการศิลปะ “กลุ่มสล่าเมืองพาน” ณ PHAN GALLERRY
2004 . ร่วมนิทรรศการศิลปะ “เชียงราย ศิลปะเพื่อหอศิลป์” ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ กรุงเทพฯ.

1.jpg2.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*