นาย เชิด สันดุษิต – Cherd Sandusit


 

ชื่อ                                                นาย เชิด  สันดุษิต

Mr.Cherd  Sandusit

วัน เดือน ปี เกิด                           23  กรกฏาคม  2495  จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                             บ้านเจียงฮายหลวงบ้านศิลปะ  272  หมู่2 บ้านป่าสักหลวง  ตำบลจันจว้าใต้

อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57270

เบอร์โทรศัพท์                              089-6351075

E-Mail                                         CHIANG RAI LUANG@gmail.com

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2505.  ประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านแม่ใจ  จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2510.  มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวัฒนวิทยากรบ้านแม่ใจ  จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. 2517.  ประโยคมัธยมครูการช่าง  โรงเรียนเพาะช่าง  จังหวัดกรุงเทพฯ

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว

2549. “นิทรรศการ ตรีศิลป์”.ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน.เชียงราย

2551. “นิทรรศการ ไตรศิลป์”.ณ  เจียงฮายหลวงบ้านศิลปะ.เชียงราย

2552. “นิทรรศการ ไตรศิลป์ สัญจร”.ณ  วัดเจดีย์หลวง.เชียงราย

2554. “นิทรรศการ ศิลปะจากทุ่งนา”.ณ  9 ARTแกลลอรี่.เชียงราย

 

การแสดงงานกลุ่ม

2544. “นิทรรศการศิลปะ ปอยครูศิลป์ แผ่นดินล้านนา ครั้งที่1”.ณ  หอศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2545. “นิทรรศการศิลปะ เชียงรายเมืองศิลปิน  และ สล่าเชียงราย เฉลิมพระเกียรติในหลวง

75 พรรษา”.ณ  เทศบาลเมืองเชียงราย

2546. “นิทรรศการศิลปะ ตามฮีต โตยฮอยสล่าเมือง”.ณ  หอศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2547. “นิทรรศการ ศิลปะ กับ สังคม”.ณ  สถาบันปรีดี พนมยงค์.กรุงเทพฯ

2547. “นิทรรศการศิลปะ เชียงรายเพื่อหอศิลป์”.ณ  หอศิลป์เจ้าฟ้าแห่งชาติ.กรุงเทพฯ

2548. “นิทรรศการศิลปะ ตามฮีต โตยฮอยสล่าเมือง”.ณ  หอศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

2549. “นิทรรศการศิลปะ ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี โดย 60 ศิลปิน เชียงราย”.

ณ  สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2551. “นิทรรศการศิลปะ 8 สายธารศิลปกรรม”.ณ  9 Art แกลลอรี่.เชียงราย

2552. “นิทรรศการศิลปกรรม อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ล้านนา-สิบสองปันนา”.

ณ  สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2555. “นิทรรศการศิลปกรรม เฉลิมฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย”.ณ  9 Art แกลลอรี่.เชียงราย

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2517.  ได้รับรางวัล  การแสดงผลงานศิลปหัตถกรรม  จากโรงเรียนเพาะช่าง  กรุงเทพฯ

2529.  ได้รับรางวัล  การประกวดภาพวาด จากสำนักป่าไม้เขตเชียงราย

2554.  ได้รับเกียรติบัตร  ศิลปินเชียงราย จากสำนักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

 

แนวความคิด

รัก และ ชอบทำศิลปะ เมื่อได้สัมผัส รับรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ก็เกิดความคิด จึงสร้างสรรค์

ศิลปะออกมา

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg7.jpg

 

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*