บุญศรี เจริญยิ่ง – Boonsri Jalearnying

 

ชื่อ                                                       บุญศรี  เจริญยิ่ง

Mr. BOONSRI  CHAROENYING

 วัน เดือน ปี เกิด                                 14 มีนาคม 2533 จังหวัดตรัง

ที่อยู่                                                   120/51-52 ถนนพรานนก ตรอกบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพฯ 10700

เบอร์โทรศัพท์                                    087-5456251

E-Mail                                                      Night_angel-dp@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา 

– โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

– วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย

– กำลังศึกษาศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประวัติการแสดงงาน

2555. “ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย”

2556. “ร่วมแสดงนิทรรศการ 36 ปี แห่งการเรียนรู้ สู่การสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปไทย”

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด้านศิลปะวาดเส้น  การประกวดทักษะ

วิชาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

– เป็นตัวแทน  วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย การประกวดทักษะวิชาชีพ  ระดับภาค

– ได้รับทุนสนับสนุน นักศึกษาศิลปะสยามกำมจล ของอาจารย์ถวัลย์  ดัชนี  โดย ธนาคารไทยพาณิช

– ร่วมเขียนปฏิทิน  โดยบริษัทกนกสิน  เอ็กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด

– ได้รับเลือกเข้าร่วมแสดงผลงาน  โครงการประกวดศิลปะพระพิฆเณศ

โดย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

– รางวัลที่ 3 โครงการประกวดศิลปกรรม “ต้นโพธิ์”

โดยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และศูนย์วัฒนธรรมอินเดีย ประจำประเทศไทย

2.pngfull page front.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*