นาย อำนวย บัวงาม – Amnuay Bua-ngam

ชื่อ                                           นาย อำนวย บัวงาม

Mr. Amnuay Bua-ngam

วันเดือนปีเกิด                   5 ตุลาคม 2490   จังหวัดสุโขทัย 

ที่อยู่                                      446 ม.4 บ้านใหม่ ตำบล ริมกก อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย ไปรษณีย์ 57100

เบอร์โทรศัพท์                      081-5311307                       E-Mail

Facebook / Website         –    

                                       

ประวัติการศึกษา

–                  ศบ.วิทยาเขตเพาะช่าง (วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา)

ประวัติการแสดงงาน

2532. นิทรรศการศิลป ไตยวน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

2536. นิทรรศการ “ศิลปะสล่าเชียงราย”.  ศิลปะบนลานดินสู่ถิ่นอันดามัน

                          ภูเก็ตออร์คิดการ์เด็นแอนด์ไท วิลเลจ

2538. นิทรรศการศิลปะ “20 สล่าเชียงราย” ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย

                          แสดงศิลปะ ณ หอศิลป์กาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

2539. แสดงศิลปะ ณ หอศิลป์ครูเทพ จ.เชียงใหม่ และส่งผลงานไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่น

2540. การแสดงศิลปะไทย BRITISH AIRWAYS ณ โรงแรมเชอราตัน

                          นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 Golden Jubilee.

                        Art Exhibition 50 Years of Thai Art ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

2542. นิทรรศการ “ฮอมปอยสล่า” ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพแกะสลัก อ.งาว จ.ลำปาง

2543. The Exhibition of Arts 200 Chiang Rai ณ หอศิลป์คนเมือง จ.เชียงราย

                        ส่งผลงานแกะสลักไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่น

                          Creating Into The 21 st Century Asian Exhibtion Of Arts And Crafts

2544. การแสดงนิทรรศการศิลปะสล่าเชียงราย ครบรอบ 100 ปี สมเด็จฯ (สมเด็จย่า)

                       ณ สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงราย

2545. นิทรรศการ “ตามฮีต โตยฮอยสล่าเมือง” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                        นิทรรศการ “เพื่อสันติภาพ” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

1_2.JPG10_2.JPG11_2.JPG2_2.JPG3_2.JPG4_2.JPG5_2.JPG6_2.JPG7_2.JPG8_2.JPG9_2.JPG

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*