นาย จิตร์ตะวัน สันดุษิต – Jittawan Sandusit

 

ชื่อ                                                    นาย จิตร์ตะวัน  สันดุษิต

Mr.Jittawan  Sandusit

วัน เดือน ปี เกิด                                13 กุมภาพันธ์ 2526 จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                                  เจียงฮายหลวงบ้านศิลปะ  272  หมู่2  บ้านป่าสักหลวง

ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 5727

เบอร์โทรศัพท์                                  089-4466960

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2551  โรงเรียนเพาะช่าง  กรุงเทพฯ

พ.ศ.2545  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2542  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานกลุ่ม

2550. “เพาะช่าง ริเวอร์ซิตี้”.กรุงเทพฯ

2551. “ไตรศิลป์”.เชียงราย

2552. “บัวหลวง”.กรุงเทพฯ

2552. “นู๊ด”.ณ  สีลมแกลลอเรีย.กรุงเทพฯ

 

ที่มาแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

                โลภะ ความโลภ ใช้ใบหน้าของยักษ์ แทนสัญลักษ์ของความไม่ดี มือยื้อแย่งเยอะแยะ บ่งบอก ความต้องการไม่มีสิ้นสุด

1.jpg2.jpg3.jpg

 

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*