นาย จรูญ ไชยจิตต์ – Jaroon Chaijit

ชื่อ                                           นาย จรูญ ไชยจิตต์

Mr. Jaroon Chaijit

วันเดือนปีเกิด                      14 เมษายน 2492   จังหวัดเชียงราย          

ที่อยู่                                      205 หมู่ 13 อาศรมหุบเหมย บ้านห้วยส้านยาว ตำบล ดงมะดะ

อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250

เบอร์โทรศัพท์                      081 – 9501609                     E-Mail     –

Facebook / Website           –        

                                        

ประวัติการศึกษา

ศึกษานักธรรม บาลี มัธยมจากวัด

ศึกษาศิลปะด้วยตนเอง

เรียนเขียนรูปกับพระสมบูรณ์วงศ์สถาน

ศึกษาการแกะสลักไม้จากอาจารย์มานพ ไชยศิริวงศ์

ศึกษางานประติมากรรมกับอาจารย์มีเซียม ยิบอินซอย

ประวัติการแสดงงาน

–                    เป็นวิทยากรครูช่างของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

–                    ออกแบบและฝึกอบรมช่างแกะสลักไม้ในการจัดสร้างพระตำหนักดอยตุง และพิพิธภัณฑ์ดนตรีและวัฒนธรรมพื้นบ้านของไร่แม่ฟ้าหลวง

–                    ศึกษาและดูงานและสลักหยก ณ กรุงปักกิ่ง และ เทียนสิน

–                    มีผลงานแสดงอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ปี 2524-2548

 

แนวความคิด

วิถีชีวิตคือการเดินทางของสิ่งมีชีวิต ล้วนมีวงจรชีวิตของแต่ละสรรพสิ่ง วัฎจักรหมุนเป็นวงกลมที่เคลื่อนไหวไปหารูปธรรม เกิดจากผัสสะการรับรู้จากร่างกาย สัมผัสนามธรรมเป็นญาณวิทยา วิญญานพิเศษเป็นรูปธรรมของนามธรรม หลากหลายลีลาของชีวิตที่กำลังค้นหาและที่พบแล้ว ได้ผสมผสานการขับเคลื่อนชีวิตให้หมุนไปใน FORM สีสันที่แตกต่างเปิดกว้างหลากมิติ สีสันของ FORM เหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นภายใต้จิตที่โหยหา  ความเป็นอิสรภาพจากการพันธนาการทั้งปวงเพื่อยกระดับจิตของเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้สูงขึ้น เพื่อจะได้สัมผัสถึงพลังที่สูงกว่า ขอให้ทุกลีลาชีวิตจงหลุดพ้น และได้สีสันที่แท้จริง เพื่อความงาม ความลี้ลับในจักรวาล อิสรภาพและความรักชั่วนิรันดร์

2.jpg3.jpg4.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*