นาย กฤษฎา บุญรินทร์ – Kirtsada Boonrin

 

 

ชื่อ                                          นาย กฤษฎา  บุญรินทร์

Mr.Kirtsada  Boonrin

วัน เดือน ปี เกิด                      5  สิงหาคม  2531  จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                        80  หมู่ที่8  บ้านศรีถ้อย  ตำบลศรีถ้อย  อำเภอแม่สรวย

จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57180

เบอร์โทรศัพท์                         085-6146840

E-Mail                                    kirtsada_5@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2544  โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง

พ.ศ. 2547  โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2553. “ผลงานถูกคัดเลือกไปแสดงที่ หอศิลป์พระนางเจ้าสิริกิตร์”

2551. “ผลงานแสดงที่ดอยตุง ในหัวข้อรักสมเด็จย่า”

 

แนวความคิด

สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและกำลังจะลืมเลือนหายไปกับกาลเวลา ภาพเหล่านี้คือสิ่งที่ผมกลัวยิ่งนัก กลัวว่าซักวัน

จะไม่มีให้เห็น ชาวนาดำนา ปลูกข้าว หว่าน ไถ การตีข้าว วิถีดั้งเดิมจริงๆ คืออะไร? ที่เห็นปัจจุบันใช่หรือ

ไม่ มันเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ อย่างหนึ่งที่ว่า อดีตไม่เคยมี หรืออนาคตอาจไม่เป็นอย่างนี้ คือปัจจุบัน

1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*