นาย กฤษฎางค์ อินทะสอน – Krissadang Intasorn

 

ชื่อ                                           นาย กฤษฎางค์   อินทะสอน

KRISSADANK  INTASORN

วันเดือนปีเกิด                   10  มกราคม  2529  จังหวัดเชียงราย     

ที่อยู่                                      124  หมู่ 12  ตำบลโป่งงาม  อำเภอ แม่สาย

จังหวัด เชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57130

เบอร์โทรศัพท์                       087 – 1775654      E-Mail    Redbloodopal@hotmail.com    

Facebook / Website             

                                        

ประวัติการศึกษา

– คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สาขาจิตรกรรม ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม

ประติมากรรม

– กำลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชาจิตรกรรม

 

ประวัติการแสดงงาน

2556. นิทรรศการ “85 พรรษา องค์อัครศิลปิน นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3”. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟซติวัล พัทยา บีช ชลบุรี

2555. นิทรรศการ “ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 23” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์

ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

2554. นิทรรศการ “ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยครั้งที่ 2”

ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ

2552. นิทรรศการ “ศิลปะจากศิลปนิพนธ์” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กรุงเทพฯ

2551. “The exchange program 2008 exhibition Thailand-Vietnam”, Faculty of Fine Arts,CMU.

 

เกียรติประวัติ

2555. ทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดย “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ประจำปี 2555

2554. รางวัลดีเด่นการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 23

2551. เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีเหรียญทองแดง ประจำปีการศึกษา 2550

1.png2.png3.png

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*