นายสุวัจน์ หอมนาน – Suwat Homnan

 

ชื่อ                                            นายสุวัจน์ หอมนาน

MR.SUWAT  HOMNAN

วันเดือนปีเกิด                        –           จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                       50 สันป่าหนาด ตำบล  รอบเวียง อำเภอ  เมือง

จังหวัด  เชียงราย  ไปรษณีย์ 57000

เบอร์โทรศัพท์                       086-5875497 , 053-745263     E-Mail       

Facebook / Website            –

                                        

ประวัติการศึกษา

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานกลุ่ม

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “วาดเส้น อุษาคเนย์” ครั้งที่ 3

ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

– แสดงนิทรรศการศิลปกรรม “8 สายธารศิลป์” 4 Cope gallery เชียงราย

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “เชียงรายเมืองศิลปิน ฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย”

ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

– แสดงนิทรรศการศิลปกรรม “Memory in the Truth” 9 Art gallery เชียงราย

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง – 750ปี เมืองเชียงราย”

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 พรรษา และเฉลิมฉลองครบรอบ 750 ปีเมืองเชียงราย”

ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*