นายสุริยันต์ วงค์โยธา – Suriyan Wongyota

ชื่อ                                           นายสุริยันต์  วงค์โยธา

MR.SURIYAN  WONGYOTA

วันเดือนปีเกิด                  1 สิงหาคม 2517   จังหวัด  เชียงราย

ที่อยู่                                      280  หมู่ 6 ตำบล  ริมกก อำเภอ  เมือง

จังหวัด  เชียงราย  ไปรษณีย์  57100

เบอร์โทรศัพท์                      085-8706003      E-Mail  auyun_@hotmail.com     

Facebook / Website        Suriyun Wongyota

                                        

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเมืองเชียงราย

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว

2555. นิทรรศการเดี่ยว “คะเณชะ – บูชาครู”  ณ  9 Art Gallery  จ.เชียงราย

2556. นิทรรศการเดี่ยว “คะเณชะ 2 – แรงบันดาลใจ”  ณ  9 Art Gallery  จ.เชียงราย

การแสดงงานกลุ่ม

2543. The Exhibition of Art 2000 ณ หอศิลป์คนเมือง จ.เชียงราย

2545. นิทรรศการ “เชียงรายเมืองศิลปิน” จ.เชียงราย

2547. นิทรรศการ “SMALL WORK”  ณ  9 Art Gallery  จ.เชียงราย

2550. นิทรรศการ “SMALL WORK”  ณ  9 Art Gallery  จ.เชียงราย

2551. นิทรรศการ “8 สายธารศิลปกรรม”  ณ  9 Art Gallery  จ.เชียงราย

2554. นิทรรศการ “ร้อยใจศิลปินฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย” จ.เชียงราย

2555. นิทรรศการ “ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง 750 ปี เมืองเชียงราย” ณ หอศิลป์ราชภัฎ จ.เชียงราย

 

แนวความคิด

นำความเชื่อความศรัทธามาต่อยอด  ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะในรูปแบบที่ตัวเองเข้าใจและถนัดเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทบกับทัศนคติและความเชื่อศรัทธาแต่โบราณกาล

 

1.jpg2.jpg3.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*