นายสุรชิต ทะยะธง – Surachit Tayathong


ชื่อ                                           นายสุรชิต    ทะยะธง

วันเดือนปีเกิด                   –

ที่อยู่ปัจจุบัน                         53  หมู่ที่  2  ตำบล ท่าสาย  อำเภอ เมือง

จังหวัด เชียงราย ไปรษณีย์ 57000

เบอร์โทรศัพท์                    089-2533485        E-mail       Base_Art@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา

                ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง       วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ระดับปริญญาตรี       มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ครุศาสตร์บัณฑิต  ศิลปศึกษา

 

ประวัติการแสดงงาน

2553. ร่วมแสดงงานศิลปินภาคตะวันออก  ณ  เซนทัลเฟสติวัล  พัทยาบิช  พัทยาชลบุรี

 

แนวความคิด

ความงามของดอกไม้นั้นผมว่าจะอยู่มุมไหน หรือมองจากตรงไหนความงามของดอกไม้ก็ยังสวยงามตลอดกาล

 

5_2.JPG6_1.JPG7_1.JPG8_1.JPG1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*