นายสุบิน อารินทร์ – Subin Arin

 

ชื่อ                                           นายสุบิน   อารินทร์

วันเดือนปีเกิด                                 

ที่อยู่                                      48 ม.12 ตำบล ผางาม อำเภอ เวียงชัย

จังหวัด เชียงราย ไปรษณีย์ 57210

เบอร์โทรศัพท์                      E-Mail              

Facebook / Website             

                                        

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2541. ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกประติมากรรมสากล

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 

ประวัติการแสดงงาน

2552. นิทรรศการศิลปกรรม“ฮ่มฟ้าฮอมปอย” ศิษย์เก่าอาชีวศึกษาเชียงรายคณะศิลปกรรม

9 ArtGallery

2548 – 2553. บ้านและสวนแฟร์

2554. นิทรรศการศิลปกรรมเชียงรายเมืองศิลปินฉลอง ๗๕๐ ปีเมืองเชียงราย

 

แนวความคิด

                ข้าพเจ้า นำเอาดินมาถ่ายทอดความงามของสรรพชีวิต ในอิริยาบถที่ต่างกันออกไปตามแต่ละห้วงแห่งจินตนาการ

 

1.jpg2.jpg3.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*