นายสุทัศน์ กุณนา – Sutat Kunna

ชื่อ                                           นายสุทัศน์  กุณนา

MR. SUTAT  KUNNA

วันเดือนปีเกิด                     15    กุมภาพันธ์   2502   จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                       ชื่อบ้าน หอศิลป์ เฮือนสล่า  เลขที่  201  ม.14  ชื่อหมู่บ้าน  ป่ากว๋าวกลาง

ตำบล  เมืองพาน  อำเภอ  พาน  จังหวัด  เชียงราย  ไปรษณีย์  57120

เบอร์โทรศัพท์                      080-0208821  E-Mail   Sutat-Kunna@hotmail.com

Facebook/Website          –

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.  2523. มัธยมศึกษาตอนปลาย  มศ.5  โรงเรียนพานพิทยาคม

พ.ศ.  2540. สถาบันราชภัฎเชียงราย  อนุปริญญาตรี ก.ศ.บ.ป.

 

ประวัติการแสดงงาน        

การแสดงงานกลุ่ม 

2546. งานแสดงศิลปะโดย  กลุ่มสล่าเมืองพาน  “17 สล่าเมืองพาน”

2547. นิทรรศการแสดงงานศิลปะ เชียงรายศิลป์เพื่อหอศิลป์ ณ พิพิษภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพ

2549. นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 11

ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ

2550. นิทรรศการฉลองศิริราชสมบัติ 60 ปี “60 ศิลปินเชียงราย” ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2551. นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศิลปินอิสระ

96 รวมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค กรุงเทพฯ

2552. ศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 8 ณ หอศิลป์ไตยวน เชียงราย

2553. งานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย แด่ อาจารย์พนม แก้วน้อย “กลุ่มสล่าเมืองพาน”

ณ นายอาร์ท แกลลอรี่ เชียงราย

2554. นิทรรศการ “ครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 10” ณ หอศิลป์ลำปาง มูลนิธิ นิยม ปัทมะเสรี

กาดกองต้า อำเภอเมืองลำปาง

2555. นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 17  ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

วันที่ 23 มิถุนายน 2553 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย มีพระราชเสาวนีย์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า นายสุทัศน์ กุณนา ได้อุทิศตนด้วยกำลังกาย กำลังปัญญาและแรงงานช่วยเหลือกิจการต่างๆของสภากาชาดไทยด้วยดีตลอดมา สภากาชาดไทยจึงให้เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3 ไว้เป็นเกียรติสืบต่อไป

 

แนวความคิด

ตัวศิลปินเองเป็นผู้สนใจความงามของธรรมชาติมาตั้งแต่เด็กจึงได้หัดวาดรูปแนวธรรมชาติตามที่ตนชอบ

โดยอาศัยการฝึกฝนการวาดภาพจากภาพถ่าย จากสถานที่จริง และศึกษาหาเทคนิคการวาดจากการอ่านหนังสือศิลปะ

โดยที่ตัวศิลปินเองไม่ได้เรียนรู้หลักการและวิธีการต่างๆจากสถาบันการศึกษา

 

2.jpg3.jpg4.jpg4.png5.jpg5.png6.jpg7.jpg8.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*