นายพิสิษฐ์ ไชยล้อม – Pisit Chailom

นายพิสิษฐ์    ไชยล้อม

Mr.Pisit Chailom

เกิดวันที่   22   ตุลาคม   2513

ที่อยู่  252   หมู่ที่  16  บ้านสันต้นขาม   ต. นางแล   อ. เมือง   จ. เชียงราย  57100   โทร 081 – 0240472

E mail   pisitchailorm@hotmail.com

การศึกษา

–                   สถาบันราชภัฎลำปาง

–                   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   วิทยาเขตภาคพายัพ

–                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

–                   โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

–                   โรงเรียนบ้านป่ารวก

ประสบการณ์และผลงานสำคัญ

–                   จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดศรีทรายมูล  อ. สันทราย  จ. เชียงใหม่

–                   จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดศรีสองเมือง อ. สารภี  จ. เชียงใหม่

–                    จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดศรีดอนมูล  อ. สารภี  จ. เชียงใหม่

 

การแสดงผลงานครั้งสำคัญ

–                   แสดงงานนิทรรศการออกแบบนิทรรศการ 4 ณ หอสมุดรัชมังคลาภิเษก  เชียงใหม่

–                   แสดงงาน  RETEX  90  ณ  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

–                   นิทรรศการจิตรกรรมวัฒนธรรมประเพณีภาคเหนือของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ หอสมุดรัชมังคลาภิเษก  เชียงใหม่

–     นิทรรศการจิตรกรรมไทยของธนาคารนครธน  ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

–     นิทรรศการจิตรกร  วีรกรรมหรือคุณลักษณะที่สำคัญของทหารบก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ฉลองสิริราชสมบัติครบ  50 ปี ณ สโมสรทหารบก

–                   นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 20  , 21 , 23, 24

–                   นิทรรศการจิตรกรรมภูมิทัศน์ในประเทศไทย ของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

–                   นิทรรศการศิษย์เก่าศิลปกรรมวิทยาเขตภาคพายัพ ครั้งที่ 1 , 2 , 3 , 4

–                   นิทรรศการศิลปกรรม “ มองสิงห์ผ่านศิลป์ 65 ปี ”  ของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

–                   นิทรรศการศิลปกรรมภาคเหนือ เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

–                   นิทรรศการศิลปกรรม เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาครบรอบ 65 ปี  สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์

–                   นิทรรศการเชียงรายเมืองศิลปิน ณ ชั้น 2 ศูนย์ส่งเสริมสาธิตและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง จังหวัดเชียงราย

–                   นิทรรศการ “ ต๋ามฮีต  โตยฮอยสล่าเมือง ”  ครั้งที่ 2 , 3 , 4 , 5  จังหวัดเชียงใหม่

–                   นิทรรศการสล่าเชียงราย เฉลิมพระเกียรติในหลวง 75 พรรษา

–                   นิทรรศการศิลปะเชียงราย ศิลป์เพื่อหอศิลป์ ณ พิพิธภัณฑ์สถาณแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

–                   นิทรรศการผลงานศิลปกรรม ตักสิลาสักการะ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี จังหวัดมหาสารคาม

–                   นิทรรศการศิลปิน “ ศิลปินเชียงรายเพื่อครูจูหลิง ปงกันมูล ” สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

–                   นิทรรศการภาพต้นแบบลายปัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

–                   นิทรรศการกล้วยไม้ไทยครั้งที่ 3

–                   นิทรรศการจิตรกรรมช้างไทยมหากุศล ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ. ลำปาง

–                   นิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55

–                   นิทรรศการศิลปกรรม สล่าล้านนาร่วมสมัย ทิพยหย้องภูมิผญา ล้านนาสล่าเมือง เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต

–                   นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงทศวรรษที่ 2

–     นิทรรศการสานใจ สายใย ศิลปกรรม เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์  เสาว์คง  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

รางวัลเกียรติยศ

–                   รางวัลที่  1  ของสมาคม YMCA

–                   รางวัลที่  1  การประกวดวาดภาพของสวนสัตว์เชียงใหม่

–                   รางวัลที่  3  เหรียญทองแดง จิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 20

–                   รางวัลพิเศษ การประกวดจิตรกรรม “ มองสิงห์ผ่านศิลป์ 65 ปี ”  ของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

–                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กล้วยไม้ไทย ครั้งที่ 3 ประเภทความคิดสร้างสรรค์

–                   รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพในงานมหกรรมวันคุ้มครองโลก เครือข่ายต้านโรคร้อน

 

10.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*