นายชาตะ ใหม่วงค์ – Chata Maiwong

 

ชื่อ                          นายชาตะ ใหม่วงค์

MR.CHATA   MAIWONG

ที่อยู่                       231 ม.6 บ้านฝั่งหมิ่น ตำบล  ริมกก อำเภอ  เมือง

จังหวัด  เชียงราย ไปรษณีย์ 57100

เบอร์โทรศัพท์      086-1850515            Email   chata_1maiwong@hotmail.com

 

การแสดงผลงานศิลปะ (กลุ่ม)

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม อนุภาคลุ่มน้ำโขง จีน-ไทย : ยวี่ซี-ล้านนา

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “ต๋ามฮีต โตยฮอย สล่าเมือง”

ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “8 สายธารศิลป์” 4 Cope gallery เชียงราย

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “เชียงรายเมืองศิลปิน ฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย”

ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

– แสดงนิทรรศการศิลปกรรม “Memory in the Truth” 9 Art gallery เชียงราย

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง – 750ปี เมืองเชียงราย”

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “จิตกรไทยสู้ภัยน้ำท่วม” ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ

– ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 พรรษา และเฉลิมฉลองครบรอบ 750 ปีเมืองเชียงราย”

ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงราย

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*