นายชัยวิชิต สิทธิวงศ์ – Chaiwicht Sitthiwong

 

ชื่อ                                         นายชัยวิชิต    สิทธิวงศ์

MR.CHAIWICHIT      SITTHIWONG

วัน เดือน ปี เกิด                1   ตุลาคม   2520      จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                      ชื่อบ้าน  ป่าซาง  เลขที่  26  หมู่ที่  2  ชื่อหมู่บ้าน  ป่าซาง

ตำบล  บ้านดู่  อำเภอ  เมือง  จังหวัด  เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57100

เบอร์โทรศัพท์                      (053-702647) , 086-6709581   E-Mail    –

Facebook / Website                           –

ประวัติการศึกษา

ปวส. – ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศูนย์กลางคลอง 6 คณะศิลปกรรม

ปวช. วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย คณะศิลปกรรม

โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว 

2552. เชียงรายไออุ่น 5 “ฤดูดอกไม้ร่วง” 9 Art  Gallery เชียงราย

2551. เชียงรายไออุ่น 4 “เรือกับต้นไม้”  หอศิลป์ เซ่เว่นรังสรรค์  กรุงเทพฯ

2549. เชียงรายไออุ่น 3 “สายน้ำกก” 9 Art  Gallery เชียงราย

2548. เชียงรายไออุ่น 2 “สายน้ำและดอกเลา” โรงแรมริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ

2547. เชียงรายไออุ่น 1 “คุ้มเมืองมาง” เชียงราย

การแสดงงานกลุ่ม  

2555. แสดงงานกลุ่ม “สองคูณสอง” หอศิลป์จามจุรี.

2554. แสดงงานกลุ่ม “สายน้ำกก” 9 Art Gallery.

2554. ร่วมแสดงงาน  “เชียงรายเมืองศิลปินฉลอง 750 ปี เชียงราย”.

2553. ร่วมแสดงงาน “ศิลปะล้านนา – สิบสิงปันนา มณฑลยูนนาน”.

2552. นิทรรศการ “ศิลปกรรมภาพประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า

กัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส”.

2552. นิทรรศการ “Sawaadee the art and culture of Thailand” .

2550. นิทรรศการ “สาละวินอลังการศิลป์แห่งสายน้ำ”.

2549. “ศิลปินเชียงรายเพื่อครูจูหลิง ปงกันมูล”.

2548. แสดงงานกลุ่มชุด “ลมเหนือ” 9 Art Gallery.

2546. ร่วมแสดงงาน “ทัศนศิลป์เก่าเพาะช่าง”.

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2543. รางวัลที่ 3 ประกวดภาพท่องเที่ยวแห่งชาติ 2543 ประเภทศิลปกรรม.

2548. ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพศิลปกรรม “สีน้ำคนเหมือน” จังหวัดลำปาง.

2537. ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพศิลปกรรม “วาดเส้นคนเหมือน” จังหวัดสุโขทัย.

 

แนวความคิด

แสงแดดพัดพาความสุขสู่ห่วงหาแห่งความงาม ถ่ายทอดด้วยอารมณ์แห่งรักความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวของธรรมชาติ ทุ่งนา สายน้ำ ขุนเขา ต้นไม้ ดอกไม้ ใบหญ้า จากดินแดนเหนือสุดในสยาม

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

 

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*