นาย กำธร สีฟ้า – Kamthorn Seefa

ชื่อ                                           นายกำธร      สีฟ้า

MR.KAMTHORN    SEEFA

วันเดือนปีเกิด                    3  พฤศจิกายน  2499   จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                        ชื่อบ้าน    ฮ่องหลงใต้   เลขที่  314  หมู่ที่  16

ตำบล  เมืองพาน  อำเภอ  พาน  จังหวัด  เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  51120

เบอร์โทรศัพท์                        081 – 7065993           E-Mail  Komthorn.Seefa@hotmail.com

Facebook / Website          กำธร   สีฟ้า

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2533 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูเชียงราย (มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย)

พ.ศ. 2520 ป.กศ. วิทยาลัยครูเชียงราย

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานกลุ่ม  

2555. “ ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง 750 ปี เมืองเชียงราย” . มหาวิยาลัยราชภัฎเชียงราย.

2554. “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ครบรอบ 84 พรรษา” .เซ็นทรัทพลาซ่า .

เชียงราย.

2554. “ร้อยใจศิลปิน สืบศิลป์เมืองเชียงราย” . โรงแรมริมกก รีสอร์ท . เชียงราย.

2554. “ครูศิลป์แผ่นดินล้านนาครั้งที่ 10 “. จังหวัด แพร่ .

2553. กลุ่มสล่าเมืองพาน “นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย แด่ อาจารย์ พนม  แก้วน้อย . 9 Art Gallery .

เชียงราย.

2553. “ครูศิลป์แผ่นดินล้านนาครั้งที่ 9 “ . หอศิลป์ไตรยวน. จังหวัดเชียงราย.

2553. “นิทรรศการสล่าเมืองพาน” . หอประชุมอำเภอพาน . จังหวัดเชียงราย.

2552. “นิทรรศการงานศิลป์สล่าเมืองพาน”. พานแกลลอรี่. อำเภอ พาน . เชียงราย.

 

2.jpg3.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*