นางสาวนิตยา ตามวงค์ – Nitaya Tamwong


ชื่อ                                        นางสาวนิตยา      ตามวงค์

MISS.NITAYA    TAMWONG

วัน เดือน ปี เกิด               26  พฤศจิกายน  2511      จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                 169 หมู่ 11  ตำบล  เวียงกาหลง อำเภอ  เวียงป่าเป้า

จังหวัด เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57260

เบอร์โทรศัพท์                   081-6026219          E-Mail nitayayun999@gmail.com

Facebook / Website        nitayay    Tamwong

ประวัติการศึกษา

สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล  เชียงใหม่ ( มหาลัยราชมงคลล้านนา )

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว 

2555. นิทรรศการศิลปกรรม “ ดอกไม้หลากสี( 2 ) ”   ณ 9 Art Gallery / Architect Studio

2552. นิทรรศการศิลปกรรม “ ดอกไม้หลากสี ”   ณ 9 Art Gallery / Architect Studio

2548. นิทรรศการศิลปกรรม “ ลั่นทมเปลี่ยนสี ”  ณ 9 Art Gallery / Architect Studio

2546. นิทรรศการศิลปกรรม “ เวลา-อารมณ์ ”  ณ 9 Art Gallery / Architect Studio

การแสดงงานกลุ่ม  

2554.นิทรรศการ “ เชียงรายเมืองศิลปิน”. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย.

2553.นิทรรศการ “ Sawasdee the Art and Culture Of Thailand 2010  ”.  ณ ลอสแองเจลิส

วอชิงตัน ชิคาโก ลาฟาแยท. โดยมูลนิธ  Cencer Fighters   Art, Inc สหรัฐอเมริกา.

2550.นิทรรศการศิลปกรรม “ สาละวิน อลังการศิลป์ แห่งสายน้ำ วิถีป่า วิถีปกากญอ ”.

ณ อาคาร ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า  อิสท์ กรุงเทพฯ.

2549.นิทรรศการศิลปกรรม “ 49 ศิลปินไทยในแดนล้านนา ”.  ณ หอศิลป์ไตยวน.

2548.นิทรรศการศิลปกรรม 2 คน  “ ณ เวลาแดดเหมย ดอกไม้  ”.  ณ ปาณิศา แกลลอรี่

จังหวัดเชียงใหม่.

2547.นิทรรศการศิลปกรรม “ เชียงรายศิลป์เพื่อหอศิลป์ ”.  ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ.

2546.นิทรรศการศิลปกรรมภาพเหมือน “ พลังความศรัทธา  ”.  ณ หอ นิทรรศการ

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

2544.นิทรรศการศิลปกรรม “ กลุ่มช่างแต้ม ”.  ครั้งที่ 1 อาคารเมอร์คิวรี.  กรุงเทพฯ.

 

แนวความคิด

ผลงานของข้าพเจ้า มีแรงบันดาลใจจากสังคมรอบข้าง จากสภาพความเป็นอยู่ความรู้สึกนึกคิดในช่วงแต่ละเวลา ผลงานของข้าพเจ้าจึงเปลี่ยนไปตามกระแสสังคม เพียงแต่ข้าพเจ้ายังใช้ดอกไม้หลากสีเป็นตัวแทนการแสดงออก เป็นสื่อแทนความรู้สึกในแต่ละช่วงอารมณ์

“ดอกไม้หลากสี” เป็นตัวแทนของความหลากหลายของผู้คนในสังคมที่มีความแตกต่างกัน ตามความเป้นอยู่ความรู้ ความสามารถ การยอมรับในความแตกต่าง จะทำให้สังคมเราสวยงามน่าอยู่ เหมือนสวนดอกไม้ที่มีดอกไม้หลากหลายสีสัน สร้างความสดใส สวยงาม ทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น

10.jpg11.jpg12.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

This entry was posted in Female Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*