นาย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ – Chalermchai Kositpipat

 

 

ชื่อ                                           นาย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

MR. CHALERMCHAI KOSITPIPAT

วันเดือนปีเกิด                   15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498             

ที่อยู่                                      วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย

เบอร์โทรศัพท์                       –                            E-Mail   –

Facebook / Website           –        

                                        

ประวัติการศึกษา

–                    เพาะช่าง

–                    มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงงาน

2520. รางวัลที่ 1 เหรียญทอง จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3

2520. รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25

2522. รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 4 ของธนาคารกรุงเทพ

2536. ได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างผู้สร้างเสริมงานวัฒนธรรมด้านจิตรกรรม จาก

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

2537. ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม” (สาขาจิตรกรรม) จากสถาบันราชภัฎจันทรเกษม

2538. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เขียน

ภาพประกอบ บทพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” ออกแบบเหรียญพระราชทานคณะแพทย์

2543. ที่ปรึกษากรมศิลปากร งานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานใน

พระบรมมหาราชวัง

ที่ปรึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ออกแบบธนบัตรราชาภิเษกสมรส ครบ 50ปี

ถวายการสอนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg7.jpg78.jpg9.jpgChalerm.jpgChalerm1.jpg

 

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*