นาย ปรีชา ราชวงศ์ – Preecha Rajhawong


 

 

ชื่อ                                           นาย ปรีชา    ราชวงศ์

PREECHA    RACHAWONG

วันเดือนปีเกิด                   17 กันยายน 2504  จังหวัดเชียงราย     

ที่อยู่                                  เลขที่ 189  หมู่ที่  2  ชื่อหมู่บ้าน  แม่คำ

ตำบล  แม่คำ  อำเภอ  แม่จัน  จังหวัด  เชียงราย    รหัสไปรษณีย์  57240

เบอร์โทรศัพท์                  087 – 1899146     E-Mail  PREECHA_04@hotmail.co.th

Facebook / Website         –     

                                       

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ด้านศิลปะ ศึกษาด้วยตนเอง

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว 

2550. “เกิดแต่ตม”. 9 Art Gallery. เชียงราย.

2548. “ข้าวกล้าแห่งความหวัง”. ณ สถานบันปรีดี  พนมยงศ์. กรุงเทพมหานคร.

 

การแสดงงานกลุ่ม  

2555. “55 คน 55 ศรัทธา”. Gallery ปาณิศา. เชียงใหม่.

2555. “ศิลปะและสังคม : ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆทั้งสิ้น”.ณ สถานบันปรีดี  พนมยงศ์.

กรุงเทพมหานคร.

2554. “ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง : 750 ปีเมืองเชียงราย”. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย. เชียงราย.

2554. “ศิลปะกับสังคม : แม่เป็นผู้ให้และเป็นผู้กระทำ”. ณ สถานบันปรีดี  พนมยงศ์.

กรุงเทพมหานคร.

2554. “เชียงรายเมืองศิลปินฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย”. ศาลากลางจังหวัดเชียงราย.

2553. “ศิลปกรรมสล่าร่วมสมัย”. เซ็นทรัทพลาซ่า . เชียงใหม่.

2552. “ศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : ล้านนาสิบสองปันนา . มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

2550. “ศิลปะและมิตรภาพ”. มหาวิทยาลัยหยี่ซี คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน.

2550. “สาละวิน อลังการศิลป์แห่งสายน้ำ วิถีป่า วิถีปกากญอ . กรุงเทพฯ.

2550. “Small Wonk”. ณ 9 Art Gallery .เชียงราย.

 

 

เกียรติประวัติ รางวัลหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ

2555. เขียนภาพจิตกรรมไทยประดับฝาผนังวิหารแก้ว วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงราย

2554. “รางวัลรองชนะเลิศ ผลงานศิลปะต้นแบบ สำหรับพิมพ์บนผ้าพันคอเรื่องข้าว”.

มหาวิทยาลัยศิลปกร.  กรุงเทพฯ.

2539. เขียนภาพจิตกรรมไทยประดับฝาผนังหอพระหยก วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย.

 

แนวความคิด

โลกเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งทางกายภาพและสังคมมนุษย์ในการเปลี่ยนนั้น ส่วนหนึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย ทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจตามมา นับวันยิ่งมีปัญหา ซับซ้อน หนักหน่วงจนยากจะแก้

ท่ามกลางปัญหาเหล่านั้นยังมีผู้คนกลุ่มหนึ่งอุทิศตัวเองเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา ได้ต่อสู้ดิ้นรนฟันผ่าอุปสรรคต่างๆนำพามวลมนุษย์ไปสู่สิ่งที่ดีงามและสร้างสรรค์ ชีวิตพวกเขามีคุณค่ามีคุณูปการต่อโลก

โลกจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ เมื่อคน “มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำความดี”

 

1.jpg12.jpg2313.jpg3.jpg3211.jpg44.jpg54.jpg321.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*