นายอังกฤษ อัจฉริยโสภณ Angkrit Ajchariyasophon

 

ชื่อ                                        นายอังกฤษ อัจฉริยโสภณ
ANGKRIT AJCHARIYASOPHON

วันเดือนปีเกิด                                    29 ตุลาคม 2519          จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่                                    99 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน  ตำบล นางแล  อำเภอ เมือง

จังหวัด เชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57100

เบอร์โทรศัพท์                      086-911533       E-Mail  angkrit@gmail.com

Facebook / Website          –

ประวัติการศึกษา

2550. M.A (Media Arts)The School of Media Arts and Design, Chiang Mai University
2543.B.F.A (Painting) Faculty of Fine Arts Chiang Mai University

 

ประวัติการแสดงงาน

การแสดงงานเดี่ยว 

2010. “Brightness of the past, Vagueness of the Present”, GALLERY point-1, Okinawa, Japan
2009. “12 hrs : relation in time 2009,” Mo Rooms, Chiang Mai, Thailand
2008.  “Paradise Thailand,” People Space, Bangkok, Thailand

การแสดงงานกลุ่ม  

2555. “Thai Trends from Localism to Internationalism”, Bangkok Art and Culture Centre,

Bangkok, Thailand

 

“Cut Thru – A View on 21st Century Thai Art”, ICA Gallery 1, LASALLE College of the

Arts, Singapore

2554. “Light Space Project 2011”, Gallery SeeScape, Chiang Mai, Thailand

“Gold Fieber”, SNO Gallery, Sydney, Australia

“DIALOGUES”, Bangkok Art and Culture Centre, Bangkok,Thailand

2553. “Return Ticket: Thailand-Germany”, Bangkok Art and Culture Centre,

Bangkok,Thailand

“Imagine Peace”, Bangkok Art and Culture Centre, Bangkok,Thailand

แนวความคิด

ความว่าง

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

This entry was posted in Male Artists.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*